систолично кръвно налягане

долна граница на кръвното налягане; тази стойност се генерира, когато сърцето се свива и кръвта се изпомпва в кръвоносните съдове