субарахноидална

разположен под паяжиновидната обвивка, между нея и меката мозъчна обвивка