субдурален

разположен под твърдата мозъчна обвивка (dura mater), между нея и паяжиновидната обвивка (arachnoidea).