субепендимни

разположени под епендима – еднослоен епител, който постила централния канал на гръбначния мозък и мозъчните стомахчета