уробилиноген

образува се в червата чрез деконюгиране и редукция на билирубина от чревната бактериална флора. Незначителна част от уробилиногена попада в кръвообръщението и се отделя в урината.