урокултура

микробиологична посявка на урина с цел откриване на микроорганизми