венепункция

пунктиране на вена с игла за вземане на кръв, за прилагане на медикаменти, за венозни вливания