вентрикуларен

отнасящ се до някой вентрикул (мозъчно стомахче или камера на сърцето)