верзио

верзия – завъртане на плода в матката с цел да се коригира неблагоприятно положение на плода в благоприятно главично предлежание