волвулус

форма на странгулационен илеус – завъртане на червото около оста си, при което се нарушава пасажа на стомашно-чревния тракт и настъпва остра чревна непроходимост