ятрогения

ятрогенна болест – заболяване, предизвикано от лекарски действия, от провеждано лечение