зеница

пупила – кръгъл отвор в центъра на ириса, през който светлината навлиза в окото