Годишен доклад за дейността на Фондация „Нашите недоносени деца “ за 2013 година

Годишен доклад за дейността на Фондация „Нашите недоносени деца “ за 2013 година

Фондация „Нашите недоносени деца“ /ФННД/ е първата неправителствена организация в подкрепа на българските недоносени деца и техните семейства, създадена през лятото на 2012 година. Нашата лична болка ни обедини в подкрепа на недоносените бебета и техните семейства. Активно сътрудничим с неонатологичните отделения и медицинските специалисти. Екипът на организацията работи в посока подобряване на условията в неонатологичните отделения в страната чрез благотворителни инициативи за набиране на средства и закупуване на техника и оборудване. Целта ни е да има по-малко преждевременни раждания и повече оцелели и здрави недоносени бебета, заедно с по-спокойни и информирани родители. Разполагаме с добре развита доброволческа мрежа в различни градове на България.

В съответствие с целите и задачите, регламентирани в Устава и Правилника, през 2013г. Фондацията извърши следните дейности:

 • Фондация „Нашите недоносени деца” организира международна конференция на тема „Майчино здравеопазване и грижа за новородените – хармонизиране с европейските практики“ с подкрепата на Мария Габриел, ЕНП. Целта на конференцията беше да се отговори на голямото предизвикателство, пред което се изправя Европа в лицето на майчиното здраве и грижата за новородените и да насърчи превръщането им в приоритет на политиките за обществено здраве във всички европейски страни. Основните изводи и препоръки от конференцията са:1. Да се насърчи следенето на майчиното здравеопазване и грижите за новородените в целия ЕС, и най – вече на национално ниво в България.
  2. Да се въведат стандарти за майчиното здравеопазване и грижи за новородените в България, които да отговорят на европейските стандарти.
  3. Да се лобира българското правителство да осигури адекватно финансиране и административни промени относно базите данни, свързани със здравеопазването.
  4. Да се представи на българското правителство фактът, че превенцията и поставянето на правилна диагноза са по-рентабилни от всяко лечение.
  5. Да се насърчи цялостен подход от семейното планиране през бременността до раждането и след това.
  6. Да се осигури адекватна грижа за здравето на майката и на новороденото, която да е достъпна за всяка жена и дете в България.
  7. Насърчаване на нуждата от структурирано обучение с подкрепата на правителството за акушерки и медицински сестри , за да се увеличи тяхното участие в майчиното здравеопазване и грижите за новородените.
  8. Да се осигурят посещения от акшерки и медицински сестри за по-добри пред и следродилни грижи.
  9. Да се повиши информираността за значението на златния стандарт на СЗО и концепцията за първите 1 000 дни от живота на човек.
  10. Осигуряването на адекватни и достъпни грижи за преждевременно родените ще е по-рентабилно в дългосрочен план.
 • Фондацията се включи в Световната седмица на кърменето (ССК) 2013 г. – „Подкрепа за кърмене – близо до майките“, съвместно с УНИЦЕФ и Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” /НАПК/. Данните от Национално проучване за храненето на кърмачета и малки деца до 5-годишна възраст и отглеждането им в семейството (2007, НЦООЗ) показват лоши тенденции спрямо световните препоръки за кърменето: извънредно малка част от бебетата са на изключително кърмене до 6-месечна възраст; сравнително високият дял на кърмени деца през първия месец (84,2%) спада до 25,7% към 6-7-ия месец и достига до още по-ниски стойности към края на първата годинка – едва 14,8% от българските бебета на 10-11 месеца получават някаква кърма. Основната посочвана причина от майките за спирането на кърменето е липсата на кърма (65,7%), като този висок процент насочва не към медицински проблем като причина, а към липсата на знания и умения за поддържане на лактацията. Болничните практики също не благоприятстват за доброто развитие на кърменето: късно начало, разделяне на майката от бебето по време на болничния престой, липса на достатъчна подкрепа от страна на медицинския персонал. Направихме дарения на информационни табла за кърмене на недоносени бебета във всички родилни отделения в България, съвместна инициатива с Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” /НАПК/. 
 • Стартираха групи за емоциoнална и социална подкрепа, и взаимопомощ на родители на преждевременно родени деца или такива в тежко здравословно състояние в няколко града в България. Групите са ориентирани както към родители, чиито деца са все още в неонатологично отделение, така и към тези с по-големи деца. Групите целят да подпомогнат емоционално семействата в тежкото изпитание да са родители на недоносено дете/деца, да подкрепат връзката с децата им и не на последно място да ги срещнат с други родители в подобна на тяхната ситуация, с които да обменят опит и да споделят преживяванията си.Групите за емоционална подкрепа са обичайна практика в много държави, защото са доказали своята ефективност при справяне с травмата от преждевременното раждане и стресът от страха за живота на деца, родени твърде рано и твърде малки.
 • Фондацията участва с проект „Помощ за родителите на недоносени бебета и превенция при високорискови деца” в дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ 2013 г. Благодарение на кампанията „Избери, за да помогнеш“, ще имаме възможност да осигурим подкрепа и адекватна информираност на семействата на недоносени бебета, докато те са в болнична среда и след изписването, чрез:
  • Създаване на групи за подкрепа с участието на психолог, които да подпомогнат стабилно емоционално състояние на родителите и имат отношение към превенцията от изоставяне.
  • Разработване съвместно с екип от неонатолози на наръчник / книга за родителя, която да бъде включена в информационните пакети за родителя при изписване на недоносените деца от родилните отделения. Ролята на наръчника е да информира родителите за специфичните проблеми при недоносените деца, както и последващите специфични грижи и проследяване с цел превенция на заболявания.
  • Осигуряване на подкрепа и осигуряване на повече информация за родителите във връзка с отглеждането и грижите за недоносеното дете с помощта на доброволци.
 • Фондацията се включи към международната кампания за подобряване грижите за новородените „Socks for Life“ на Европейската фондация за недоносени и новородени (EFCNI) и спечелихме награда – за най-добре организирана на национално ниво кампания „Socks for life”.
 • За втора поредна година фондацията отбеляза Световния ден на недоносените бебета – 17 ноември. Преждевременното раждане е сериозен проблем по целия свят, от който биват засегнати ежегодно над 15 млн бебета. В България всяко десето бебе е недоносено. Тази година инициативи по повод Световния ден имаше в градовете София, Сливен, Варна, Велико Търново и Шумен.
 • Организирани бяха благотворителни базари „Подари мъничко вълшебство” в полза на недоносените деца на България в градовете София, Сливен, Карлово и Варна. Със събраните средства бяха закупени медицинска апаратура, шишета, анатомични гнезда, завивки, биберони.

С извършване на гореизброените дейности фондацията е работила за постигане на поставените в устава й цели, а именно:

Разпространение на информация и знания за проблема „недоносено бебе“, включващо информационно осигуряване на родителите на недоносени деца по отношение на тяхното лечение и рехабилитация; осигуряване на психологическа и морална подкрепа и повишаване на информираността и активността на обществото  във  връзка със случаите и статистиката  на  недоносените  бебета; даване гласност на емоционалните и социалните  проблеми, съпътстващи отглеждането  на  недоносеното  бебе;  изграждане и поддържане на подкрепяща среда за родители и близки, за всички недоносени деца без значение от социално положение, етнически произход и религия, физическо и умствено състояние, особености в развитието и/или поведението и необходимост от специални грижи;  реализиране на дейности свързани със създаване и развитие на гражданско общество;иницииране и участие в дейности по промяна на нормативни актове, свързани с проблемите на недоносените деца; организиране на семинари и обучения по проблемите на недоносените  бебетаи в областта на неонатологията; разработване на проекти и програми, свързани с осигуряването на достъп и участие на всички недоносени деца и техните родители, без значение на различията, в образователни курсове, групи, семинари и обучения.

Годишен доклад 2013 година – можете да видите тук.