Годишен доклад за дейността на Фондация „Нашите недоносени деца “ за 2014 година

Годишен доклад за дейността на Фондация „Нашите недоносени деца “ за 2014 година

Фондация „Нашите недоносени деца“ /ФННД/ е първата неправителствена организация в подкрепа на българските недоносени деца и техните семейства, създадена през лятото на 2012 година. Нашата лична болка ни обедини в подкрепа на недоносените бебета и техните семейства. Активно сътрудничим с неонатологичните отделения и медицинските специалисти. Екипът на организацията работи в посока подобряване на условията в неонатологичните отделения в страната чрез благотворителни инициативи за набиране на средства и закупуване на техника и оборудване. Целта ни е да има по-малко преждевременни раждания и повече оцелели и здрави недоносени бебета, заедно с по-спокойни и информирани родители. Разполагаме с добре развита доброволческа мрежа в различни градове на България.

В съответствие с целите и задачите, регламентирани в Устава и Правилника, през 2014г. Фондацията извърши следните дейности:

1. Фондация „Нашите недоносени деца” участваше в кампанията „Повече българчета за България”. Кампанията е част от инициативата „Човечността има лице“, която предаването „Тройка на разсъмване“ осъществява целогодишно с подкрепата на слушатели и неправителствени организации. За да помогне на недоносените бебета, каквито са едно от всеки десет родени у нас, предаването реализира проект за изграждането на „семейна стая“ пилотно в столичния „Майчин дом“. Идеята е родителите да могат в спокойна и комфортна обстановка да видят детенцето си и да са заедно. Научно доказано е, че контакта между родителите и бебето може да бъде дори животоспасяващо за недоносените бебета. В рамките на инициативата бяха закупени термо легла, монитори за проследяване на основните жизнени параметри, инфузионни помпи, пулсикометри, кислородни маски и инхалатори за неонатологичните отделения.

2. Фондацията стартира група за емоциoнална и социална подкрепа, и взаимопомощ на родители на преждевременно родени деца или такива в тежко здравословно състояние в град София. Групата е ориентирана както към родители, чиито деца са все още в неонатологично отделение, така и към тези с по-големи деца. Групата цели да подпомогне емоционално семействата в тежкото изпитание да са родители на недоносено дете/деца, да подкрепи връзката с децата им и не на последно място да ги срещне с други родители в подобна на тяхната ситуация, с които да обменят опит и да споделят преживяванията си. Групите за емоционална подкрепа са обичайна практика в много държави, защото са доказали своята ефективност при справяне с травмата от преждевременното раждане и стресът от страха за живота на деца, родени твърде рано и твърде малки.

3. Фондацията реализира информационната кампания „Най-големи герои са най-малките“. Целта на кампанията беше да постави във фокуса на общественото внимание нуждата от специални грижи за недоносените деца, тъй като всяко десето бебе в България се ражда недоносено.

4. Европейската фондация за грижа за новородените EFCNI и Фондация „Нашите недоносени деца“ стартирахме национална кампания за подобряване грижата за недоносените деца в България и осигуряване на по-добри условия за тях и техните семейства. Кампанията се проведе в рамките на Седмицата на недоносените деца в България /17-23 ноември 2014г./, като началото й съвпадна със Световния ден на недноносените деца, честван ежегодно в повече от 60 страни в цял свят. Едно на всеки десет деца се ражда недоносено, по цял свят и в България. Познаването на проблемите на преждевременното раждане, на неговите причини и последствия за майката и за детето, обаче остава изключително ограничено сред обществото. Провеждането на Седмицата на недоносените деца е отговор на тежките административни предизвикателства, пред които се изправят недоносените деца в България и техните семейства. Целта беше да се даде възможност за оптимален и равен достъп до лечение, рехабилитация и профилактика, както и цялостно подобряване на условията за недоносените деца и техните семейства в България, чрез установяване на основополагащи стандарти в грижата за недоносените деца. В периода 17–24 ноември 2014 година, беше активна онлайн петиция – „За здравето на нашите недоносени деца“ , за въвеждане на единни европейски стандарти в грижата за недоносените деца, в която всеки желаещ можеше да се включи и да даде своя реален принос. Петицията беше внесена в Министерство на здравеопазването с копие до НЗОК с искане за предприемане на мерки за единни европейски стандарти.

5. За втора поредна година, фондация „Нашите недоносени деца” получи дарение от Благотворителния Коледен търг на Дарик радио в лицето на предаванията „Ники Кънчев шоу“, „Дарик кафе“, спортно шоу „Гонг“ и сайтът Gong.bg. С дарените средства закупихме и дарихме медицинска апаратура за няколко неонатологични отделения.

6. Организирани бяха благотворителни базари „Подари мъничко вълшебство” в полза на недоносените деца на България в град София. Със събраните средства беше закупена медицинска апаратура.

С извършване на гореизброените дейности фондацията е работила за постигане на поставените в устава й цели, а именно:

Разпространение на информация и знания за проблема „недоносено бебе“, включващо информационно осигуряване на родителите на недоносени деца по отношение на тяхното лечение и рехабилитация; осигуряване на психологическа и морална подкрепа и повишаване на информираността и активността на обществото във връзка със случаите и статистиката на недоносените бебета; даване гласност на емоционалните и социалните проблеми, съпътстващи отглеждането на недоносеното бебе; изграждане и поддържане на подкрепяща среда за родители и близки, за всички недоносени деца без значение от социално положение, етнически произход и религия, физическо и умствено състояние, особености в развитието и/или поведението и необходимост от специални грижи; реализиране на дейности свързани със създаване и развитие на гражданско общество; иницииране и участие в дейности по промяна на нормативни актове, свързани с проблемите на недоносените деца; организиране на семинари и обучения по проблемите на недоносените бебета и в областта на неонатологията; разработване на проекти и програми, свързани с осигуряването на достъп и участие на всички недоносени деца и техните родители, без значение на различията, в образователни курсове, групи, семинари и обучения.

Годишен доклад 2014 година – можете да видите тук.