Хранителни умения и изграждане на позитивно отношение към храната

Хранителни умения и изграждане на позитивно отношение към храната

Храненето на малкото дете понякога е предизвикателство, а ненавременното адресиране на затрудненията може да доведе до задълбочаване на трудности, свързани както с нагласата на детето към храната и процеса на хранене, така и с уменията за дъвчене, гълтане и толериране на различни текстури, вкусове и миризми.

Хранителната терапия има за цел да:

  • подкрепи семейството в идентифицирането на произхода на проблема при тяхното дете
  • да предложи стратегии, служещи за преодоляване затрудненията с храненето

Консултация с терапевт може да бъде полезна, ако детето ви среща някои от следните трудности с храненето:

  • прекалена придирчивост към храната
  • избягване на определени храни
  • избягване на определени текстури
  • толериране на гладко пасирана храна
  • и др.

Причините за наличие на трудности с храненето често имат различен произход и изискват индивидуален подход, при който да бъде определено естеството на проблема.

Консултацията относно изграждане на позитивно отношение към храната в периода на захранването на детето и скоро след това, би могла да представлява и превенция срещу развитие на нежелани хранителни навици.

За терапевта:

Маргарита Габровска e логопед и специалист по ранна детска интервенция в Център за детско развитие „Малки чудеса“, член на Европейската асоциация по ранна детска интервенция. Заедно с над 10-годишен терапевтичен опит в областта на ранното детско развиетие, Маргарита има и докторска степен по Философия (Етика) и е силно ангажирана с проблеми от областта на етиката на грижата, което оказва и пряко въздействие и върху терапевтичния й подход при работа с деца в ранна възраст и техните семейства. Разглеждайки храненето като значима част от процеса на общуване и въздействие върху развиващата се детска личност, тя поставя силен акцент не просто върху „механиката“ на храненето, а върху общуването родител – дете в контекста на храненето, правилата в семейството и съхранението на детското достойнство.


Свържете се с нас, за да получите повече информация и/или да запишете час за консултация на телефон 0887 54 54 46 или от формата долу.