Хранителните умения и изграждане на позитивно отношение към храната

Хранителните умения и изграждане на позитивно отношение към храната

Храненето на малкото дете понякога е предизвикателство, а ненавременното адресиране на затрудненията може да доведе до задълбочаване на трудности, свързани както с нагласата на детето към храната и процеса на хранене, така и с уменията за дъвчене, гълтане и толериране на различни текстури, вкусове и миризми.

Хранителната терапия има за цел да подкрепи семейството в идентифицирането на произхода на проблема при тяхното дете и да предложи стратегии, служещи за преодоляване на това затруднение. Причините за наличие на трудности с храненето (прекалена придирчивост, избягване на определени храни и текстури, толериране единствено на гладко пасирана храна и т.н.) често имат различен произход и изискват индивидуален подход, при който да бъде определено естеството на проблема.

Консултацията относно изграждане на позитивно отношение към храната в периода на захранването на детето и скоро след това, би могла да представлява и превенция срещу развитие на нежелани хранителни навици.