Лекции и обучения, свързани с детското развитие

Лекции и обучения, свързани с детското развитие

През годините Фондация „Нашите недоносени деца“ организира десетки обучения за родители и уебинари с утвърдени специалисти от областта на неонатологията, педиатрията, акушерството и гинекологията, с които се стреми да повиши информираността сред родителската общност, както и да подкрепи семействата в откриване на достъпна и навременна информация по значими за тях теми.

Терапевтичният екип на фондацията организира регулярни обучения, лекции и уебинари както за специалисти, работещи в различни области на детското развитие, така и за родители, които изпитват специфични трудности или се сблъскват с множество въпроси относно развитието и грижата за своите бебета и малки деца. Темите, предмет на обучения и лекции за родители, през години обхващат:

  • родителство, грижи и стимулиране на развитието на недоносените бебета и малки деца;
  • стратегии за подкрепа на деца с обучителни трудности;
  • модифициране на средата у дома, съобразно потребностите на деца с трудности в развитието;
  • подкрепа в изграждането на позитивно отношение към храната при бебета и малки деца;
  • адресиране на предизвикателното поведение в предучилищна и училищна възраст и др.

За информация относно предстоящи лекции, обучения и семинари за родители, следете обявените събития в уеб страницата на Център за детско развитие „Малки чудеса“, както и във Фейсбук страниците ни.