Нови препоръки за насърчаване на кърменето на недоносени бебета

Нови препоръки за насърчаване на кърменето на недоносени бебета

Само преди броени дни Американската академия по педиатрия (ААП) публикува новите си препоръки за кърменето и използването на майчино мляко. В тях се затвърждава препоръката за изключително кърмене до 6-месечна възраст на бебето и продължаване на кърменето до 2-годишна възраст. В специална част се обръща внимание на значението на кърменето и кърмата за екстремно недоносените бебета и късно недоносените бебета.

ААП изтъква, че е предоставила специални клинични насоки в подкрепа на кърменето и използването на майчино мляко при бебета с много ниско тегло при раждане.

“Изцеденото майчино мляко за бебета с много ниско тегло (≤1500 г) в интензивното неонатологично отделение осигурява краткосрочни и дългосрочни ползи за здравето, включително намаляване на некротизиращия ентероколит, късния сепсис, хроничните белодробни заболявания, ретинопатията на недоносените и подобряване на невроразвитието. Изцеденото майчино мляко трябва да се счита за медицинска терапия, като по-високите дози са свързани с максимални ползи за здравето. Педиатрите могат да подчертаят значението на ранното и често изцеждане на кърма за майките на бебета с ниско тегло. ААП препоръчва пастьоризирана донорска кърма, когато майчиното мляко не е налично или е противопоказно. Трябва да се вземе под внимание обогатяването на майчиното или донорското мляко с обогатители, получени от краве мляко или кърма, за да се оптимизира растежът на кърмачетата с екстремно ниско тегло”.

Що се отнася до късно недоносените бебета, родени между 34-а и 36-а гестационна седмица и бебетата, родени между 37-38-а г. с., ААП посочва, че процентът на кърмене при тях е по-нисък в сравнение с доносените новородени.

“Съществуват множество фактори, които могат да доведат до трудности при кърменето, включително забавено начало на лактацията при майката, незрялост на бебето, намалено ефективно изпразване на гърдите и отделяне на бебетата от майките им. Недостатъчният прием на кърма през първите дни след раждането може да допринесе за по-дълъг болничен престой и по-висока честота на повторните хоспитализации. За предпочитане е, когато е необходимо, кърмачето да бъде дохранвано с изцедено майчино мляко или пастьоризирана донорска кърма, когато е налична, тъй като дохранването с изкуствено мляко е свързано с увеличаване на изключителното хранене с АМ при изписването”, се посочва в документа.

Сред основните си препоръки Американската академия по педиатрия посочва:

  • ААП препоръчва изключително кърмене до около 6-месечна възраст с въвеждане на допълнителни храни на около 6 месеца. При взаимно желание на майката и детето, ААП подкрепя продължаване на кърменето до 2-годишна възраст и след това.
  • AAP препоръчва болниците или центровете за раждане да прилагат практики за грижи за майката, като например тези в Десетте стъпки за успешно кърмене на СЗО, които подобряват и насърчават започването и продължаването на кърменето и изключителното кърмене.
  • Педиатрите трябва да предоставят информация, за да могат родителите да вземат информирано решение за храненето на бебето. Решението за начина на хранене трябва да бъде напълно подкрепено, без натиск или чувство за вина от страна на който и да е член на медицинския екип.
  • Родилките трябва да бъдат подкрепяни да кърмят чрез ранно осигуряване на контакт кожа до кожа и често кърмене, като в родилните домове трябва да има лесно достъпна квалифицирана помощ за кърмене.
  • На педиатрите се препоръчва да използват актуализирани съвременни ресурси, като например LactMed, за да предоставят насоки и да избягват ненужното, дори временно, прекъсване на кърменето, тъй като повечето състояния на майката, лекарства и ваксинации са съвместими с кърменето.
  • Педиатрите трябва да са запознати с ползите за здравето от кърменето и с процеса на кърмене и да умеят да предоставят културно съобразени насоки за кърменето. Те могат да въведат в кабинетите си политики и практики, подкрепящи кърменето и да бъдат готови да си сътрудничат с ресурсите на обществените организации за подкрепа на кърменето. Педиатрите и педиатричните практики могат да вземат предвид и партньорство със специалисти по лактация, за да подкрепят кърмещите родители и деца.
  • Педиатрите могат да помогнат на родителите, които са родили недоносени бебета или бебета с проблеми, да осигурят майчино мляко за нуждите на децата си, като работят с болничния персонал, за да улеснят ранното и често изцеждане на кърма. Пастьоризираната донорска кърма се препоръчва за бебета с много ниско тегло при раждането, когато майчиното мляко не е налично или като добавка към кърмата на майката.

В специалните си клинични насоки в подкрепа на кърменето и използването на майчино мляко при бебета с много ниско тегло при раждане, които бяха публикувани миналата година, ААП също изтъква ползите от майчината кърма за недоносените бебета. В документа се посочва, че кърмата е “оптимална храна” за екстремно недоносените деца. “Майчиното мляко съдържа макро- и микроелементи, както и активни биологични компоненти, включително имуноглобулини, цитокини, растежни фактори, хормони, антимикробни агенти, имунни клетки, стволови клетки и пребиотични олигозахариди. Значителна част от микробиома на майчиното мляко се състои от пробиотични бактерии”, отбелязва ААП.

В насоките се поставя специален акцент върху предоставянето на възможно най-голяма подкрепа от страна на здравните заведения и медицинския персонал за майките на недоносени бебета, за да могат да осигуряват кърма за децата си. Посочва се, че те са изправени пред редица предизвикателства като съществуващи и свързани с бременността медицински заболявания, които могат да допринесат за забавяне на лактогенезата и/или намаляване на производството на мляко, продължителна раздяла между майката и бебето, нужда от изцеждане за поддържане на производството на мляко и невъзможност за директно кърмене и фактори от ежедневието, които възпрепятстват честото изцеждане на кърма.

Източници: Breastfeeding and the Use of Human Milk
Promoting Human Milk and Breastfeeding for the

Превод и редакция за Фондация “Нашите недоносени деца”: Мария Нориега