Недоносеното бебе: важни консултации през първата година

Недоносеното бебе: важни консултации през първата година

Какво представлява проследяването на развитието на недоносените бебета и защо е важно?

Преждевременно родените бебета не са просто умалена версия на бебетата, родени на термин. Тяхната подранила поява е съпътствана от множество особености, които е необходимо да вземем предвид в контекста на грижите за нашето бебе. Макар “проследяване” да звучи притеснително за много семейства, това всъщност означава, че е важно да консултираме определени аспекти от развитието и здравето на бебето с различни специалисти, които следят прогреса и развитието на малкия човек. В този смисъл, проследяването на детското развитие е грижа за него.

В преобладаващата част от страните по света съществуват национални програми за проследяване на развитието на недоносените бебета и малки деца. Това дава спокойствие на семействата, че всичко в развитието на техните герои се случва по най-добрия начин, както и че при забелязване на трудности, тяхното преодоляване ще започне възможно най-рано. Всички знаем колко важна е навременната подкрепа, особено в ранното детство – около 90% от развитието на мозъка се случва именно през първите три години от живота, което прави този период изключително ценен във всеки един аспект.
За съжаление, България е сред единиците държави, в които не съществува подобна национална програма, която да се грижи за развитието на недоносените бебета и малки деца. Фондация “Нашите недоносени деца” обаче е припознала тази мисия като своя и не само се застъпва за създаването на такава програма, но и успешно развива своя такава за проследяване на недоносени бебета през първата година от живота им в Центъра си за детско развитие “Малки чудеса”.

Кои са основните области на развитие и здраве, които е необходимо да бъдат проследявани от специалисти през първата година на бебето?

За всеки родител на недоносено бебе е важно да държи в съзнанието си информация за специалистите, които е необходимо да посети с бебето си през първата година. Областите на детско развитие, които се нуждаят от особено внимание през този период, са:

  • Неврологично развитие → Консултация с детски невролог

  • Зрение → Консултация с детски офталмолог

  • Ултразвуково изследване на тазобедрените стави → Детски ортопед

  • Двигателно развитие → Консултация с детски кинезитерапевт

  • Общо развитие на уменията → Консултация със специалист по ранно детско развитие

  • Психо-емоционално и когнитивно развитие → Консултация с детски психолог

Ако бебето ви страда от бронхопулмонална дисплазия, е необходимо да посетите детски пулмолог и детски кардиолог още в първите два месеца след изписването му от неонатологичното звено. В рамките на първите два месеца след изписването не пропускайте и лабораторните изследвания, сред които са пълната кръвна картина и биохимични изследвания, информацията от които ще даде информация дали бебето ви изпитва някакви липси на микроелементи и минерали, необходими за развитието му, както и дали се наблюдават специфични отклонения в показанията, налагащи допълнителни изследвания и интервенции.

Извън тези консултации е важно да отбележим незаменимата роля на неонатолозите, които най-често проследяват бебетата, за които са се грижили, в рамките на първата им година (най-често тяхна е ролята в извършването на ТФЕ (трансфонтанелна ехография) на бебето до два месеца след изписването. Те са и едни от специалистите, към които бихте могли да се обърнете при въпроси с храненето и захранването на бебето. Други специалисти, които биха могли да ви подкрепят в този процес са педиатрите и специалистите по детско хранене и диететика.

Програма за проследяване на развитието на недоносени бебета на Фондация “Нашите недоносени деца”

Програмата на Фондацията е безплатна и се реализира благодарение на дарители от 2021 г., като има за цел да подкрепи проследяването на недоносени бебета от семейства с финансови затруднения. За целта в Център “Малки чудеса”, който е част от Фондацията, бе сформиран мултидисциплинарен екип от неонатолог, детски офталмолог, детски кинезитерапевт, детски психолог, специалист по ранно детско развитие, ерготерапевт и фамилен терапевт, които осигуряват комплексна подкрепа на бебето и неговото семейство, грижейки се всичко в първата му и толкова важна годинка да се случи по възможно най-добър начин. Програмата е изградена така, че семействата и техните малки герои да имат по една консултация месечно с различен специалист от екипа, ангажиран с определени аспекти от развитието на бебето, ключови в съответния период.

Проследяване на двигателното развитие от детски кинезитерапевт

Консултациите с детски кинезитерапевт са сред най-силно застъпените в Програмата на Център “Малки чудеса”, тъй като именно двигателното развитие при недоносените бебета най-често има нужда от подкрепа и предприемане на навременни мерки, за да премине бебето успешно през всички етапи. В рамките на тези срещи бебетата преминават през регулярна оценка на специфични двигателни умения и рефлекси, а родителите получават ценни насоки за стимулиране на моторното развитие на бебетата си у дома.

Проследяване на зрението от детски офталмолог

Детското зрение е особено уязвимо при недоносените деца – колкото по-рано е родено едно бебе, толкова повече внимание е нужно да обърнем на този аспект от здравето и развитието му. Програма за проследяване в Центъра включва до две консултации с детски офталмолог в рамките на първата година, като периодът на тяхното осъществяване се определя индивидуално за всяко бебе.

Консултация с неонатолог

Както споменахме, неонатологът има значима роля в проследяването на развитието на бебето през първата година. Често обаче родителите не успяват да адресират всички свои питания и притеснения в рамките на болничната консултация. Ето защо, Програмата в Център “Малки чудеса” включва и консултация с неонатолог в спокойна и уютна среда, където семействата могат да попитат и получат отговор на всички свои притеснения, както и да обсъдят теми, за които не са успели да намерят време и пространство в други консултации с медицински специалисти.

Оценка и проследяване на цялостното развитие от специалист по ранна детска интервенция

Срещите със специалист по ранна детска интервенция са изключително ценен и важен момент за семействата и техните бебета, тъй като дават цялостен поглед върху различните аспекти от развитието на тяхното дете – комуникативни умения, фина и груба моторика, социално-емоционална сфера, умения за решаване на проблеми. Така родителите получават не само моментна “снимка” на цялостното развитие на бебето, но и индивидуални насоки за стимулиране и подкрепа на бебето в ежедневна среда.

Проследяване на когнитивното и психо-емоционално развитие от детски психолог

Предизвикателното начало на живота и предизвикателствата, през които преминават преждевременно родените бебета често оказват влияние върху техния психичен свят и когнитивно развитие. Ето защо Програмата на Фондацията предвижда именно консултация с детски психолог, която не само даде актуален поглед над този аспект от детското развитие, но и да подкрепи родителите в изграждането на различни стратегии за общуване с бебето и разбиране на поведението му.

Консултация с ерготерапевт за изграждане на стимулираща среда

Колкото повече расте малкият човек, толкова повече нараства и нуждата му от самостоятелност и необходимостта от ангажирането му в различни развиващи дейности. Именно тук идва и ролята на ерготерапевта, който изследва уменията на детето и подкрепя родителите в изграждането на стимулираща среда у дома, както и ангажирането на малкото дете в подходящи дейности, подкрепящи развитието му в съответния възрастов етап. Човек учи най-лесно и бързо чрез добри примери и естествени стимули в ежедневието си. Това е и един от начините за неусетно преодоляване на затруднения в областта на двигателното и когнитивно развитие.

Консултация на семейството с фамилен терапевт

За да расте спокойно едно бебе, то се нуждае от спокойна и сигурна среда. А неговата среда са неговите родители и техния емоционален комфорт е в пряко взаимодействие с бебешкото благополучие. Това е и причината в пакета от консултации на Център “Малки чудеса” през първата година да бъде включена и консултация с фамилен терапевт. Внезапната поява на бебето и стресово и интензивно преживяване и за двамата родители и най-нормалното нещо на света е те да имат въпроси, страхове и потребност от едно спокойно “рамо”, на което да се опрат, за да повярват още по-силно, че семейството и обичта, от която се е родил малкият герой, е в състояние да преодолее всяко препятствие.

За контакт и информация относно Програмата за проследяване на недоносени бебета от 0 до 12 м. на Фондация “Нашите недоносени деца”:

тел. 0887 54 54 46
E-mail: office@premature-bg.com
Website: www.premature-bg.com

За Център „Малки чудеса“

Център за детско развитие “Малки чудеса„ е терапевтично пространство, част от Фондация “Нашите недоносени деца”, което предоставя комплексна терапевтична подкрепа и консултиране на деца в ранна възраст (0-7 г.) и техните семейства. В Центъра работят логопеди, психолози, ерготерапевт, фамилен терапевт, които имат дългогодишен опит в работата с деца в ранна възраст, срещащи различни по тежест и произход развитийни затруднения. Център “Малки чудеса дава възможност за провеждане както на индивидуални, така и на групови терапевтични занимания, групи за адаптация за деца, групи за подкрепа за родители, лекционно-дискусионни семинари по теми, свързани с родителство и подкрепа на ранното детско развитие.

За автора:

Маргарита Габровска практикува като логопед от 2011 г. Подкрепя терапевтично деца в ранна възраст (0-3 г.) с трудности в развитието и техните семейства, като част от екипа на Фондация „Нашите недоносени деца“ и Център за детско развитие “Малки чудеса”. Има докторска степен по философия (етика) от 2018 г., а от 2021 г. е асистент в Секция „Етически изследвания“ при БАН. Както терапевтичните, така и изследователските ѝ интереси са свързани с полето на приложната етика и практиките на грижа за деца и възрастни, намиращи се в уязвима ситуация.