Значението на гнездата за кувьози, според Доц. Чавдаров /специалист по детска неврохабилитация/

Значението на гнездата за кувьози, според Доц. Чавдаров /специалист по детска неврохабилитация/

На 22 декември в София в търговски център The Mall фондация „Нашите недоносени деца“ организира благотворителен коледен базар „Подари мъничко вълшебство“, на който ще се събират средства за закупуването на гнезда за куьвози, с които ще се оборудват няколко неонатологични отделения в страната. За да ви предоставим повече информация относно тяхната употреба и значение се допитахме до професионалното мнение на доц. д-р Иван Чавдаров. Той има над 20 години опит в сферата на физикалната и рехабилитационната медицина при деца с двигателно изоставане и проблеми с координацията на движенията. В момента изпълнява длъжността управител на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“. Болницата е публично общинско лечебно заведение, в което екип от професионалисти обгрижва деца с церебрална парализа и други невромускулни увреждания, като създава условия за равностойното им участие в живота чрез активно въздействие върху техните двигателни, говорни, психични и учебни умения.

Доц. Чавдаров какво представляват гнездата за новородени?

Приспособления за правилно позициониране на недоносени новородени веднага след раждането.

Какво е тяхното приложение и как помагат на бебетата?

Тези приспособления осигуряват т.н. позиционно лечение, което е част от т.н. Ерготерапия. Ерготерапията е част от медицинската рехабилитация, насочена към адаптирането на околната среда (болницата, дома, детската градина, училището, работното място и мястото за отдих и спорт), към потребностите на индивида (новородено, кърмаче, дете, юноша и възрастен), осигуряващо неговото пълноценно развитие и реализация. Новородените недоносени бебета са с незряла нервна система, която няма готовност да поеме адекватно гравитационното натоварване. Гнездата са оформени по модела на т.н. „ембрионална позиция“, която осигурява комфорт на бебето подобен на този в родилните органи на майката – центрирана позиция и повече опорни точки и равнини.

Имате ли информация дали българските неонатологични отделения разполагат с тези гнезда?

Нямам информация, но и няма родители, които съм консултирал, да са ми споменавали за този тип помощни средства в някое неонатологично отделение, каквито аз им препоръчвам за приложение в домашна среда.

Защо са важни гнездата от гледна точка на Вашата специалност – детската неврохабилитация?

Правилното позициониране на недоносените новородени в „ембрионална позиция“ е от голямо значение в първите 2-3 месеца за тяхното невро-моторно развитие. Тази позиция намалява активността на редица примитивни рефлекси, влияещи негативно на недоносеното, разтегля определени екстензорни мускулни групи релативно намалявайки тяхната сила, стимулира перцепцията от значително по-големи участъци на тялото, осигурява комфортна антигравитационна позиция и пасивно центриране на кърмачето, което води да отключване на повече движения за горни и долни крайници, незаменима част от моторното му развитие.

Какви са неблагоприятните ефекти на тази изтегната поза на новороденото, която то е принудено да заема в обикновеното креватче или в кувьоза?

Тази позиция стимулира примитивни позиционни и лабиринтни рефлекси, чиято свръх-активност може да провокира забавянето на моторното развитие на детето в насока посягане с горни крайници и флексия на таза, което да има негативни последици, както за грубата така и за финната му моторика.

До каква възраст на децата смятате, че има смисъл от употребата на гнездата?

До коригираната възраст от 3 месеца, когато идва физиологичното центриране на позицията на тялото от гръбен лег и детето намира и двете си ръце на средната линия на тялото. При някои деца е възможно това да се получи още в края на 2-ри началото на 3-ти месец, затова трябва да се подхожда индивидуално.
При Вас идват много недоносени деца, които в последствие имат някакъв проблем в следствие на преждевременното раждане. Каква е вашата препоръка към родителите?
Да не се колебаят, да не изчакват и настоятелно да търсят тясно-специализирано лекарско проследяване и екип от специалисти за съдействие, защото мозъчната незрялост провокира често пъти освен моторни проблеми, така и проблеми с храненето, говора, речта, финната моторика и когнитивните способности на детето.