Конференция на тема "Майчино здравеопазване и грижа за новородените – хармонизиране с европейските практики"

Конференция на тема "Майчино здравеопазване и грижа за новородените – хармонизиране с европейските практики"

Евродепутат Мария Габриел в сътрудничество с Фондация „Нашите недоносени деца“ организира Международна конференция „Майчино здравеопазване и грижа за новородените – хармонизиране с европейските практики“, която ще се проведе на 7 юни 2013, 10:00-13:00 ч, в Кемпински хотел Зографски, адрес: София, бул. Джеймс Баучер № 100.

Целта на конференцията е да се отговори на голямото предизвикателство, пред което Европа е изправена по отношение на майчиното здравеопазване и грижа за новороденото и насърчи превръщането му в приоритет на политиките за общественото здраве на всички европейски правителства. Базирана на Бялата книга на EFCNI за майчино здравеопазване и болнична и след-болнична грижа за новороденото: С грижа за утрешния ден, конференцията ще търси препоръки за това какво може да се подобри в европейските здравни системи, включително необходимостта от разработване на висококачествени европейски стандарти за превенция, лечение и дългосрочна грижа; засилена подкрепа на научни изследвания, образование и обмен; както и достъпна и целева информация и подкрепа за родителите.
На събитието ще участват утвърдени експерти в майчиното здравеопазване и грижа за новороденото.

За нас е удоволствие да споделим с вас официалната покана на конференцията. Скоро очаквайте програмата на събитието.

Потвърждение за вашето участие в конференцията можете да изпратите на адрес info@premature-bg.com не по-късно от 31 май 2013 г., петък.

Слайдовете от презентациите на всички лектори, както и официалния протокол от конференцията ще бъдат публикувани в уеб сайта на ФННД. Ние всички ще имаме възможност да ползваме тези материали и най-вече резултатите от конференцията като средство за насърчаване на подобряване на майчиното здравеопазване и грижа за новороденото в Европа като цяло и по-специално във всяка една от нашите страни.

Очакваме с нетърпение да се срещнем на конференцията и се надяваме тя да бъде успешна и ползотворна.