Презентации на участниците в конференцията

Презентации на участниците в конференцията

Видео-послание от Ангелика НИБЛЕР,
Съпредседател на Групата по интереси по майчино и неонатално здравеопазване на ЕП,
член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Видео-послание от Силке МАДЕР,
Председател на изпълнителния съвет на Европейската фондация за грижа за новородените

https://www.youtube.com/watch?v=C45c5ZI2W7c

Таня РАДОЧАЙ,
Представител на УНИЦЕФ за България
Тема: Първите 1000 дни имат значение – приоритети на УНИЦЕФ за подобряване на детското здраве и благоденствие

01-7453640

Доц. д-р Ралица ГЕОРГИЕВА,
Национален координатор по неонатология на Министерство на здравеопазването
Тема: Предизвикателствата по време на неонаталния период и следродилните грижи

02-5468270

Видео-послание от Жана ХЕЙНСУЪРТ,
Генерален секретар на EUROCHILD

Калин КАМЕНОВ,
Председател на Държавната агенция за закрила на детето
Тема: Социални проблеми в развитието на новородените с тежък неонатален период и превенция на болестите

04-2023451

Светлана КАРТУНОВА,
консултант към Фондация “Карин дом”
Тема: Превенция на изоставянето на недоносени бебета или новородени в тежко здравословно състояние

03-2269194

Николина НИКОЛОВА,
Председател на Фондация „Нашите недоносени деца“
Тема: Подобряване на болничните практики – насърчаване на връзката между бебето и семейството по време на болничния престой.

Видео клип, създаден за фондация „Нашите недоносени деца“ в подкрепа на най-малките и най-рискови пациенти. Здравето на новороденото трябва да бъде приоритет в България, Европа и по света!