Резюме и план за действие от конференцията, посветена на грижата за майката и новороденото

Резюме и план за действие от конференцията, посветена на грижата за майката и новороденото

Мария Габриел, ЕНП и фондация „Нашите недоносени деца“ организираха международна конференция на тема „Майчино здравеопазване и грижа за новородените – хармонизиране с европейските практики“
Целта на конференцията беше да се отговори на голямото предизвикателство, пред което се изправя Европа в лицето на майчиното здраве и грижата за новородените и да насърчи превръщането им в приоритет на политиките за обществено здраве във всички европейски страни.

Целта на този документ е да се обобщят най-важните изводи и препоръки, които бяха обсъдени по време на конференцията, както и да послужи като отправна точка за перспективите за развитие на майчиното здравеопазване и грижата за новородените в България на основата на добрите европейски практики. Желанието и на организаторите, и на участниците в конференцията е събитието да не бъде едно от многото събития, които се провеждат и ефектите от него скоро биват забравени. Ние сме сигурни, че изявленията, отзивите, справките и дискусиите, направени през деня ще оставят следа не само в участниците, но чрез този документ и в много от заинтересованите страни, които смятат темата за майчиното и детско здравеопазване за приоритет.

Резюме на основните изводи и препоръки от конференцията

1. Да се насърчи следенето на майчиното здравеопазване и грижите за новородените в целия ЕС, и най – вече на национално ниво в България
2. Да се въведат стандарти за майчиното здравеопазване и грижи за новородените в България, които да отговорят на европейските стандарти
3. Да се лобира българското правителство да осигури адекватно финансиране и административни промени относно базите данни, свързани със здравеопазването
4. Да се представи на българското правителство фактът, че превенцията и поставянето на правилна диагноза са по-рентабилни от всяко лечение
5. Да се насърчи цялостен подход от семейното планиране през бременността до раждането и след това
6. Да се осигури адекватна грижа за здравето на майката и на новороденото, която да е достъпна за всяка жена и дете в България
7. Насърчаване на нуждата от структурирано обучение с подкрепата на правителството за акушерки и медицински сестри , за да се увеличи тяхното участие в майчиното здравеопазване и грижите за новородените.
8. Да се осигурят посещения от акшерки и медицински сестри за по-добри пред и следродилни грижи
9. Да се повиши информираността за значението на златния стандарт на СЗО и концепцията за първите 1 000 дни от живота на човек.
10. Осигуряването на адекватни и достъпни грижи за преждевременно родените ще е по-рентабилно в дългосрочен план.

В заключение, по време на конференцията стана ясно, че майчиното здравеопазване и грижата за новородените трябва да бъдат хармонизирани с европейските практики.Независимо от факта, че първоначалните средства и инвестции за въвеждането на тези стандарти и практики ще са по-високи от тези, които са отделят в момента, в дългосрочен план рентабилността на това начинание е доказана, защото по-здравата нация изисква по-малко болнични и институционални интервенции. Този подход е особено значим и при преждевременно родените бебета. Основните промени, които са необходими, освен първоначалните финансови инвестиции в модерно оборудване, са свързани с обучението и образованието, не само за лекарите и медицинските сестри, но и за бъдещите и настоящи родители. Това включва обучение на акушерките с цел да заменят ролята на лекаря по време на проследяване на бременността и нормално раждане. Медицинските сестри, които извършват домашни посещения, трябва да диагностицират здравето на семейството рано, преди да е необходим болничен престой, е единственото решение. Майчиното здравеопазване и грижата за новородените се нуждаят от структуриран и цялостен подход, който може да се постигне само с всички заинтересовани лица – от правителството до пациентите – които имат подобна визия за здрави семейства.

План за действие от конференцията

1. ЕНПМария Габриел: Популяризиране на темата за майчиното здравеопазване и грижата за новородените в Европейския парламент;
2. Фондация „Нашите недоносени деца“: Да се лобира пред българското министерство на здравеопазването за насърчаване подобряване на майчиното здравеопазване и грижата за новородените;
3. Алианс на българските акушерки (в сътрудничество с Български лекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи) : Да се организира кръгла маса за обсъждане на повторното въвеждане на акушерска грижа за наблюдаване на бременността и нормално раждане;
4. Алианс на българските акушерки (в сътрудничество с Български лекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи) : Да се организира кръгла маса за обсъждане на повторното въвеждане домашните посещения на медицински сестри.