Психолог на разположение на родителите на недоносени деца в Първа АГ болница гр. София

Психолог на разположение на родителите на недоносени деца в Първа АГ болница гр. София

Ние от фондация „Нашите недоносени деца“ вярваме, че за родителите на преждевременно родени деца е от изключително значение да получат подкрепа от психолог още в първите дни след раждането на тяхното дете. В неонатологичното отделение на Първа АГ болница „Света София“ /бивша Тина Киркова/ гр. София родителите вече ще могат да се обръщат към клиничния психолог на ФННД – Велина Иванова.

Услугата е насочена към всички родители, които имат въпроси, притеснения, имат нужда да споделят своите трудности или пък просто да поговорят с някой за себе си и своите тревоги. Доказана практика от много психолози и психоаналитици по света е грижата за преждевременно родените и техните родители. Изправени пред трудното изпитание те често са неподготвени да го посрещнат. Всички ние от фондация „Нашите недоносени деца“ сме се сблъсквали с чувството на самота и обреченост, което ни обзема от неясното бъдеще след преждевременното раждане. За това сме убедени, че в тази изцяло нова ситуация, изпълнена с толкова сериозни изпитания, разговорът с психолог в първите часове и дни след преждевременното раждане ще помогне на родителите да се справят с уплахата, затварянето в себе си, липсата на вяра, че ще срещнат разбиране. Понякога в следствие на първоначалния шок от случващото се, родителите са обзети от мисли, които ги плашат и които не биха могли да споделят с когото и да било от близките си. Сега за емоционалната им подкрепа е на разположение подготвен специалист, с който те могат да споделят всичките си страхове и мисли без притеснение.

Консултациите ще се извършват веднъж седмично в понеделник след 12 часа и могат да продължат до 17 часа.
Записването става на тел.: 0887746390 или на e-mail: v.ivanova@premature-bg.com, както и на място в отделението всеки понеделник.

За психолога:

10273753_10202566520697366_1188225948402998835_n-5541568Велина Иванова е клиничен психолог, формира се в полето на психоанализата, асоцииран член на „Асоциация Българско Психоаналитично Пространство“. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е в отдел „Закрила на детето“, а също така в Център за аутисти.

„За мен професията клиничен психолог е свързана най-вече с умението ми да слушам и признавам това, което стои зад тревогите, страховете и страданието на човека срещу мен.
Работата с родители, сблъскали се с преждевременното раждане като проблем е огромно предизвикателство. Те се сблъскват с една изцяло нова и непозната за тях ситуация, която ги кара да се чувстват изплашени и измъчени. Работата с тях е важна стъпка по пътя към създаването на една достатъчно добра връзка между родителите и бебето. Преждевременното раждане създава трудности в изграждането на силна и дълбока връзка между родителите и бебето, тъй като те са разделени през голям период от време. Първия контакт между бебето и майката е нарушен, което създава у някои майки усещането, че това бебе „е бебе на болницата“, а не тяхното собствено дете. А това може да накара някои родители да изпитват дълбоко чувство за вина и себеотричане. Моята работа е да помогна на родителите да осъзнаят емоциите си и да се справят с тях.

Световната практика показвасъщо така, че психологът може да бъде от полза не само за родителите, но и за бебето в интензивния сектор. Още от утробата бебето различава майчиния глас. Работещите в неонатологични отделения по света психоаналитици споделят редица примери за лечебния ефект, който могат да имат думите отправени към страдащото бебе още в първите дни след неговото раждане. На мнение съм, че ние като общество сме длъжни да осигурим оптимални възможности за развитие на тези деца като се придържаме към вече установени европейски и световни стандарти в грижата за недоносените деца. Но нека не забравяме, че тялото и емоциите са неразривно свързани и грижата за тялото не изключва грижата за емоциите.“