Групата за емоционална подкрепа в София е отворена за нови участници

Групата за емоционална подкрепа в София е отворена за нови участници

В София групата за емоционална подкрепа на родители на недоносени деца към Фондация „Нашите недоносени деца“ е отворена за нови участници. Групата подпомага майките и бащите в справянето им с разнообразните и често интензивни емоционални състояния, последващи преждевременното раждане на децата им. Тя дава възможност за среща в едно защитено пространство на различни хора, свързани от общо преживяване с различни индивидуални нюанси. Тази среща и обмяна на опит спомага за облекчаване на чувствата на вина и срам, на усещането за неразбраност и изолация от несвързаните с проблема други хора. Групата има за цел да отвори пространство за родителите на преждевременно родени деца да приемат случилото се и да се помирят със себе си и другите, за да продължат напред, както и да изследват и развиват родителските си роли. Групата е отворена и за родители на по-големи деца, родени преждевременно.

В момента групата се провежда всеки вторник от 17 до 19,15ч на ул. „Екзарх Йосиф“ 55. Денят и часът подлежат на обсъждане, така че да са удобни за всички участници. Включването в групата става след предварителна среща с водещите.

За водещите:

Инна Минкова – клиничен психолог, психодрама асистент. Mайка на преждевременно родено дете; inna_minkova@premature-bg.com, 0897 963 888

Михаела Виденова – клиничен психолог, юнгиански психотерапевт с професионална супервизия; mvidenova@premature-bg.com, 0886 801 954