Център за майчино и детско здраве отвори врати в област Сливен

Център за майчино и детско здраве отвори врати в област Сливен

В град Сливен официално отвори врати Център за майчино и детско здраве и над 1150 семейства на малки деца и бременни жени от областта вече са получили домашно посещение благодарение подкрепата на партньорството „Най-добър старт за всяко дете“ на УНИЦЕФ и Пощенска банка. Центърът освен офис в града има и изнесени работни места в гр. Котел, Нова Загора и Твърдица.

В церемонията по откриването на Центъра участваха г-жа Валя Радева – Областен управител на Сливен, зам.-кмет Иван Петров, г-жа Таня Радочай – представител на УНИЦЕФ за България, д-р Васислав Петров – изпълнителен директор на МБАЛ ‚Д-р Иван Селимински“, Д-р Георги Георгиев, управител на МЦ „Д-р Г. В. Миркович“, г-н Румен Александров – регионален мениджър за Източна България на Пощенска банка.

„Радвам се, че откриваме Център за майчино и детско здраве в област Сливен само ден преди да бъдат отбелязани 135 години от стартирането на здравната грижа в областта и в навечерието на 25 години от приемането на Конвенцията за правата на детето. Защото всяко дете има равни права на достъп до здравеопазване, образование, справедливост и защита. Изключително разчитаме доброто партньорство между всички институции, професионалисти, родители, медии и бизнес да продължи в името на децата, които са нашето бъдеще, но те са тук и сега.“ Каза г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.

Центърът се създава с подкрепата на Пощенска банка, благодарение на дългосрочното стратегическо партньорство между финансовата институция и УНИЦЕФ България. Партньорството е най-големият проект на банката, част от политиката й за социална корпоративна отговорност. С инвестициите, които Пощенска банка е направила за разработването на платформата за дарения – през банкомат, на каса или чрез интернет банкиране са ангажирани всички от мениджърския й състав до служителите в клоновете.

„Инвестирахме значителни средства и усилия, за да разработим възможността за дарения, защото вярваме, че това ще се възвърне многократно в полза на обществото – повече деца да имат адекватна социална и здравна грижа. До този момент нашите клиенти, служители и партньори дариха близо 370 000 лева. Уверени сме, че дарените средства ще бъдат изразходвани по най-добрия начин, а именно – за осигуряване на подкрепа за повече деца и семейства и за обученията на медицинските сестри и акушерки“, каза Румен Александров, регионален мениджър за Източна България на Пощенска банка.

От юли до края на септември 2014г. специално обучените 18 медицински сестри и акушерки на Центъра са предоставили на посетените семейства информация, консултации, съвети и насоки за здравословен живот по време на бременност и подготовка за раждане. Професионалистите обръщат специално внимание и на психо-емоционална подготовка за родителство и основните грижи за новороденото и малкото дете. Бъдещите родители се консултират по проблемите на успешното кърмене, захранване и здравословно хранене на детето, насърчаване развитието, възпитанието, справяне при проблеми със съня на бебето или при трудно поведение на малкото дете, достъп до различни услуги за семейства и малки деца в областта и общината.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ТЕЗИ УСЛУГИ?

Всяка бременна и всяко семейство с дете до 3 години на територията на област Сливен може да получи домашни посещения. Записването става на телефон: 044410431, Центърът работи всеки ден от 9.00 до 17.30ч.

Опитът на българските медицински сестри или акушерки, които провеждат домашните посещения на семейства на малки деца в областите Шумен и Сливен, е заимстван от най-добрите световни практики, където родителите на малко дете, независимо дали собствено, приемно или осиновено, и без значение от социален статус на семейството, получават домашни посещения. Българските медицински сестри и акушерки, които започват работа в Центъра за майчино и детско здраве в област Сливен, са преминали обучение, проведено от Медицинския университет в град Варна, който редовно участва в обмяна на опит с медицински сестри от Националната служба по здравеопазване на Великобритания. Обученията на медицинските сестри включват специализирани семинари по различни теми, свързани с развитието и грижата за малките деца – в това число кърмене, справяне с нежелано поведение, насърчаване на социалното, познавателно и емоционално развитие на детето от раждането, създаване на привързаност родител-дете и др.

Центърът за майчино и детско здраве е създаден по проект на УНИЦЕФ България и с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ и медицинския център „Д-р Г. В. Миркович“.