Министерство на здравеопазването прие петиция в подкрепа на недоносените деца

Министерство на здравеопазването прие петиция в подкрепа на недоносените деца

Повече от 10 000 българи подписаха петиция за въвеждане на единни стандарти за повишаване на качеството на грижите за недоносените новородени и техните родители.

София, 11.12.2014 на среща в Министерство на здравеопазването председателят на Фондация „Нашите недоносени деца“, г-жа Нина Николова и г-н Владимир Томов, председател на „Алианса на хората с редки болести“, предадоха официално на заместник – министър д-р Бойко Пенков и д-р Ташева, Началник отдел „Организация и методология на медицинските дейности, специализирани медицински дейности и електронно здравеопазване“ на МЗ, петиция с над 10 000 подписа за въвеждане на единни стандарти за повишаване на качеството на грижите за недоносените новородени и техните родители.

Петицията бе внесена в МЗ с надежда за постигане на исканията на петицията и благодарност за партньорството с институцията. Инициативата по събиране на подписи бе реализирана в рамките на Седмица на недоносените деца в България – 17-23 ноември 2014 г. Над 10 000 българи застанаха зад исканията на Фондацията и подкрепиха най-малките в борбата им за живот, като се подписаха в рамките само на една седмица в петицията и заеха активна гражданска позиция. Фондацият „Нашите недоносени деца“ предприе тази стъпка по повод тежките административни предизвикателства, пред които се изправят недоносените деца в България и техните семейства. Целта е да се даде възможност за оптимален и равен достъп до лечение, рехабилитация и профилактика, както и цялостно подобряване на условията за недоносените деца и техните семейства в България, чрез установяване на основополагащи стандарти в грижата за недоносените деца.

Законът за здравето и Законът за здравното осигуряване ясно подчертават, че децата са приоритет в националната здравна стратегия, но на практика ситуацията е различна. Всяко десето дете в България се ражда недоносeно и тази тенденция се затвърждава през последните години. Недоносеното бебе има шанс да оцелее и да расте здраво, единствено в случай, че получи адекватни медицински грижи след неговото раждане. Но и до днес няма единни стандарти за качество, гарантиращи добро обгрижване на всички бременни жени, както и на новородените и недоносените деца.

Ние, от Фондация „Нашите недоносени деца“, се застъпваме за най-малките членове на нашето общество! За да дадем на всяко бебе в България шанс за успешен старт в живота!

Настоящата петиция на Фондация „Нашите недоносени деца“ се стреми към въвеждането на единни стандарти за повишаване на качеството на грижите за недоносените новородени и техните родители.
Искания:

1. Широкообхватни информационни кампании с цел осигуряване на обществена информираност по проблема. Информираността на бъдещите родители е първа и задължителна стъпка към превенцията.
2. Осигуряване на психологическа подкрепа за родителите, сблъскващи се с тежки изпитания веднага след раждането /преждевременно раждане, здравословни проблеми или смърт/ по време на болничния престой и след това.
3. Обучение на специалисти-неонатолози в съответствие с европейските стандарти в грижата за новородените и осигуряване на достойни условия на труд, за да се противостои на липсата на квалифицирани кадри в областта.
4. Осигуряване на специална следболнична помощ, рехабилитация и профилактика, за да се гарантира оптималното развитие на недоносените деца.
5. Осигуряване на достатъчно информация от квалифицирани специалисти, за да се даде сигурност на родителите.
6. Наличие на качествена специализирана апаратура във всички неонатологични отделения в страната, за да се гарантира правото на живот и качествено здравеопазване за всяко дете.
7. Национални политически планове за действие – превенцията на преждевременното раждане е нужно да бъде национален приоритет.
8. Осигуряване на семейно ориентирана среда по време на болничния престой на новороденото – неоспоримо човешко право е семействата да бъдат заедно, особено в този труден момент.
9. Насърчаване и осигуряване на необходимите условия и информация, за да получават новородените най-доброто за техния растеж и развитие – майчината кърма.
10. Въвеждане на работеща единна регистрационна система за преждевременните раждания, като основа за проследяване и последващи грижи.