За родители: семинар за говорно развитие с Маргарита Габровска

За родители: семинар за говорно развитие с Маргарита Габровска

Комуникацията е в думите. Но комуникацията е също в погледа, усмивката, в играта. Развитието на комуникационните умения на детето започва много преди появата на първата дума. Речта и езикът, както и всички други ключови умения на вашия малък герой, имат логика  и етапи на развитие. Когато те са  нарушени, специалистите логопеди могат да помогнат.

На 15-ти октомври, неделя, от 11.00ч в Семеен център за недоносени деца „Малки чудеса“ ще се проведе първият открит семинар за родители, посветен на говорното развитие на детето. Водещ на семинара е логопеда Маргарита Габровска, която има опит с деца с проблеми в развитието и специализира в сферата на ранната интервенция. 

Логопедичната терапия в ранна детска възраст подкрепя развитието на комуникативни умения при децата с трудности. Тя може да бъде насочена към стимулиране на орално-моторната, мимическа и дъвкателна мускулатура; проговарянето; фината моторика, както и към развитието на умения за общуване и игра. Приложена в контекста на ранната детска интервенция, логопедичната терапия предполага активно включване на близките на детето в терапевтичния процес и осигуряване на стимулираща развитието среда, възможно по-близка до семейната.