Проект на Национална програма за проследяване на преждевременно родени деца до 7-годишна възраст: обзор на случилото се до момента

Проект на Национална програма за проследяване на преждевременно родени деца до 7-годишна възраст: обзор на случилото се до момента

Родителите на преждевременно родени деца в България, както и професионалните общности, ангажирани с проследяването на развитието им и оказването на подкрепа на техните семейства, са добре запознати с факта, че у нас липсва национално утвърдена програма за проследяване на развитието на недоносените деца през първите 7 години от живота им. По дефиниция, за недоносено, се счита всяко бебе, родено преди 37 г.с., а в зависимост от това колко именно подранила е появата му, се наблюдават и определени потенциални здравословни и развитийни рискове, които е важно да бъдат адресирани достатъчно рано, за да окажат възможно по-малък или никакъв ефект върху качеството на живот на детето и пълноценното му развитие в дългосрочен план.

В тази връзка през изминалите месеци значима част от енергията на Фондация “Нашите недоносени деца” беше съсредоточена в процеса по изготвяне, консултиране и съгласуване на Проекта за Национална програма за проследяване на преждевременно родени деца до 7-годишна възраст с експерти и организации от страната. Стъпвайки на препоръките за Европейски стандарти за грижа за здравето на новороденото на Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI), на 23 април Фондация “Нашите недоносени деца” организира Кръгла маса, на която бяха обсъдени единни препоръки по отношение на проследяването на недоносени деца до 7-годишна възраст в България. В събитието взеха участие експерти от областта на медицината, ранното детско развитие, медицинското право и застъпничеството.

В рамките на Кръглата маса бе поставено и началото на Научен борд и Консултативен съвет към Фондацията, чиято първа задача бе именно консултирането на процеса по финализиране на Проекта.

В резултат на обединените усилия на експертите, съдействали за изготвянето на документа, в последния ден на месец май, Проектът за Национална програма за проследяване на преждевременно родени деца до 7-годишна възраст бе внесен в Министерство на здравеопазването. От момента на внасянето на Проекта започва да тече 14-дневният срок за отговор от страна на Министерството. Фондация “Нашите недоносени деца” е в готовност за конструктивно обсъждане на възможните решения, както и за участие в тематични работни група към Министерството.

Проектът е подкрепен от Българската асоциация по неонатология, Офис на Световната здравна организация (СЗО) в България, Национална мрежа за децата, Мрежа за съвременна родилна грижа, както и съгласуван с Вера Рангелова – Директор „Програми за ранно детско развитие”, УНИЦЕФ България.

Целият текст на Проекта можете да прочетете тук.

Проектът е подкрепен и от Научния борд и Консултативния съвет към Фондация “Нашите недоносени деца”, чиито членове са:

проф. д-р Боряна Слънчева, неонатолог, Национален консултант по неонатология, завеждащ на Отделение по неонатология при СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София
проф. д-р Мая Кръстева, дм, неонатолог, Председател на Българска асоциация по неонатология, завеждащ на Отделение по неонатология при УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД, Пловдив
доц. д-р Ралица Георгиева, неонатолог, завеждащ на Отделение по неонатология при СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, гр. София
доц. д-р Христо Мумджиев, неонатолог, зам. председател на Българска асоциация по неонатология, завеждащ на Отделение по неонатология при МБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”, гр. Стара Загора
д-р Антоанета Блажева, неонатолог, завеждащ на Отделение по неонатология при МБАЛ – Монтана
д-р Диана Аргирова, неонатолог, завеждащ на Отделение по неонатология при МБАЛ – Пловдив
д-р Донка Узунова, неонатолог, завеждащ на Отделение по неонатология при САГБАЛ „Шейново”. гр. София
д-р Йовка Тихоновa, неонатолог, завеждащ на Отделение по неонатология при МБАЛ – Добрич
д-р Кина Йорданова, неонатолог, завеждащ на Отделение по неонатология при МОБАЛ “д-р Ст. Черкезов”, В. Търново
д-р Лиляна Ташкова, неонатолог, завеждащ на Отделение по неонатология при УМБАЛ “Канев”, гр. Русе
д-р Радост Едрева, неонатолог, завеждащ на Отделение по неонатология при МБАЛ – Търговище
д-р Снежинка Цветкова, неонатолог, завеждащ на Отделение по неонатология при СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна”
д-р Таня Праматарова, неонатолог, завеждащ на Отделение по неонатология при МБАЛ – Сливен
доц. Виолета Чернодринска, офталмолог, Ръководител Детско Очно отделение в УМБАЛ “Александровска”, гр. София
д-р Бояна Петкова, лекар, експерт към Фондация „Нашите недоносени деца”
д-р Галя Златанова, детски нефролог, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, гр. София
Диляна Гюрова, социален работник, “Либенау-България”
Мария Шаркова, адвокат по медицинско право, адвокатско дружество „Шаркова и партньори”, гр. Пловдив
Мила Ташкова, програмен координатор „Здраве и ранно детско развитие”, Национална мрежа за децата
Петя Петрова, психолог, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, гр. София
Светлана Картунова, логопед, консултант по кърмене IBCLC, Обединена терапевтична практика „Детски истории”, гр. София
Цветелина Миланова, рехабилитатор, Фондация „МиМ Физио”, гр. София