Представители на Фондация “Нашите недоносени деца” взеха участие в Третия съвместен конгрес на европейските неонатологични общности

Представители на Фондация “Нашите недоносени деца” взеха участие в Третия съвместен конгрес на европейските неонатологични общности

В периода 17-21 септември в Маастрихт, Холандия се проведе Третият съвместен конгрес на европейските неонатологични общности (jENS). Тази година той бе организиран от Европейското общество за педиатрични изследвания (The European Society for Paediatric Research), Обединението на европейските неонатологични и перинатални общества (The Union of European Neonatal and Perinatal Societies) и Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI).

received_432611687461169-3979578

Отляво надясно: д-р Василена Александрова (УМБАЛ Пловдив,) Маргарита Габровска (ФННД), Николина Сиришнишка-Костова (ФННД), д-р Диана Аргирова (УМБАЛ Пловдив)

Конгресът беше посетен от над 2000 представители на медицинската общност, родители, изследователи и специалисти от областта на ранното детско развитие. Представители на Фондация „Нашите недоносени деца“ (ФННД) – г-жа Николина Сиришнишка-Костова, председател на ФННД и член на Родителския консултативен съвет към Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI) и Маргарита Габровска, специалист по ранно детско развитие, всъщо взеха участие във всички конгресни дни.

„За нас беше изключително ценно да споделим какво се случва в България по отношение на усилията ни за въвеждане на Национална програма за проследяване на преждевременно родените деца и да чуем обратната връзка и препоръки от колеги, които вече са минали през този процес. Семейно-ориентираната грижа в неонатологичните отделения, както и необходимостта от дългосрочна подкрепа на детското развитие при недоносените деца, бяха сред широко обсъжданите теми на тазгодишния конгрес. Знаем, че в България имаме да извървим дълъг път, докато осигурим на тези деца грижата, която те и родителите им заслужават, но и знаем, че няма да се откажем, докато не го постигнем.“ – споделиха след Конгреса нашите колеги.

У нас все още липсва достатъчно внимание върху социално-емоционалните преживявания на децата, появили се по-рано, особено в периода на училищната възраст. Изискванията на средата към тях в този етап стават все повече, а условията на съревнование, в които са поставени децата в училище, не рядко водят до ситуации на тормоз и демонстрации на сила и надмощие от едни към други ученици. Едно от представените на Конгреса изследвания засегна именно тази тема – по-честа жертва на училищен тормоз ли са недоносените деца? Заключението на изследователите бе, че тази група деца са по-склонни към затваряне в себе си, по-самокритични и търсещи проблема първо в себе си и едва след това в околните. Те значително по-рядко се замесват във външни конфликти, тъй като в ситуации на сблъсък по-скоро се оттеглям и търсят собствената си вина. Това обаче ги превръща и в по-лесен и предпочитан обект на тормоз от деца, реагиращи на проблемите чрез външни прояви на агресия.

img_20190920_152430-4875559

В началото на лятото Фондация „Нашите недоносени деца“ внесе в Министерство на здравеопазването Проект на Национална програма за проследяване на преждевременно родените деца от 0 до 7 г. Този проект е израз на активното ангажиране на ФННД с един от Стандартите за грижа за недоносени и болни новородени, които Европейската фондация за грижа за новородените внесе в Европейския парламент преди по-малко от година.