Фондация “Нашите недоносени деца” взе участие в Петия глобален форум по проблемите на недоносените деца

Фондация “Нашите недоносени деца” взе участие в Петия глобален форум по проблемите на недоносените деца

На 5-ти и 6-ти декември 2019 г. във Вилнюс, Литва се проведе Петият глобален форум по проблемите на недоносените деца (5th Global Summit for Preemies), който събра на едно място специалисти от областта на неонатологията, детското развитие, политики и застъпничество. В Конгресът взеха участие представители на 21 държави, сред които и България, в лицето на Нина Николова, председател на Фондация „Нашите недоносени деца“ и Маргарита Габровска, ръководител „Ранно детско развитие и терапевтични услуги“.

В рамките на събитието бяха засегнати теми с изключително висок приоритет като Европейските стандарти за грижа за недоносени и болни новородени в Европа, въвеждането и развитието на семейно-ориентираната грижа в неонатологичните отделения, овластяването на семействата и партньорския модел в грижата за недоносените новородени още от първия ден на появата им. Специален акцент в рамките на програма бе представянето и обсъждането на подходи за намаляване на преживяванията на стрес и болка при новороденото и разчитане на поведенческите му сигнали, чрез прилагане на програма FINE.

В същината на FINE-програмата е залегнато разбирането, че недоносеното новородено притежава висока чувствителност и физическа уязвимост, която налага въвеждане на мислене за него като за крехко човешко същество, чието успешно физическо и психо-емоционално развитие е изключително зависимо от действията на околните и средата, в която се развива и възстановява от момента на раждането си. В този смисъл, от съществено значение е начина, по който болничният екип мисли и действа по отношение на него и нуждите му – от родителска близост, осигуряване на физически и емоционален комфорт, облекчаване на страданието му и създаване на среда, възможно по-близка до тази в майчината утроба. Фондация „Нашите недоносени деца“ не веднъж е насочвала вниманието към необходимостта от подобряване на работата в неонатологичните отделения в страната, в посока въвеждане на семейно-ориентирана и развитийна грижа, която да отговаря на индивидуалните потребности на бебето и семейството. Ето защо един от приоритети на Фондацията през следващата година е именно осигуряване на въвеждащо обучение по тази впечатляваща и високоефективна програма за специалисти, полагащи грижи за най-малките пациенти.

summit1-5123527

Като част от събитието, бе осъществено и посещение на неонатологично отделение във Вилнюс, в което бяха наблюдавани добри практики на грижа за новородените и техните семейства чрез осигуряване на 24-часов достъп на родителите и наличие на сектор със семейни стаи, в които родителите могат да остават с децата си за желаното и необходимо време. В рамките на посещението имахме възможността да се запознаем и с работата на мултидисциплинарен екип към отделението, съставен от клиничен психолог, ерготерапевт и социален педиатър (специалист по ранно детско развитие), които разказаха за подкрепата, която предоставят на бебетата и техните семейства.

Конгресът приключи с пресконференция в Президентството на Литва, в рамките на която беше отправен и призив за предприемане на най-съвременни мерки в грижата за недоносените и болни новородени.