Отворено писмо до МЗ относно ограничения родителски достъп до неонатологичните звена в страната в условия на COVID-19

Отворено писмо до МЗ относно ограничения родителски достъп до неонатологичните звена в страната в условия на COVID-19

О Т В О Р Е Н О  П И С М О

До
Г-н Кирил Ананиев
Министър на здравеопазването
На Република България

Относно: родителски достъп до неонатологичните звена в страната в условия на COVID-19

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР АНАНИЕВ,

Фондация „Нашите недоносени деца“ работи за развитието и подобряването на грижите за преждевременно родени деца и техните семейства от 2012 г. Като организация, партнираща си активно с неонатологичните звена в страната и подкрепяща семейства на преждевременно родени деца от момента на тяхното раждане, ние получаваме актуална информация относно потребностите и трудностите, пред които са изправени и двете страни.

Изключително обезпокоени сме от продължаващото ограничение на достъпа на родителите до неонатологичните звена, в които се лекуват недоносени и новородени с влошено здравословно състояние. По информация на самите родители, има случаи, в които те не са виждали децата си от месец март 2020 г. Забраната на свижданията в болниците, въведена със заповед на Министерство на здравеопазването с началото на извънредното положение, бе в синхрон с мерките и ограниченията, предприети и от други, засегнати от COVID-19, страни. Към отминалия момент, все още не бе налична достатъчно научно потвърдена информация относно предаването на вируса при новородени, както и хода на неговото протичане. Това наложи институционалното въвеждане на редица превантивни мерки, засягащи преустановяването на контакта между родителите и техните недоносени бебета, настанени в неонатологични звена, чиято необходимост обаче, впоследствие бе опровергана в поредица научни и медицински публикации, включително в препоръки на Световната здравна организация.

Родителите на бебета, настанени в неонатологични звена, не са просто „посетители“, идващи на „свиждане“ при близък. Тяхното присъствие до бебетата им – контактът кожа-до-кожа, кърменето, храненето с кърма, физическата близост и говорът, имат доказано терапевтично въздействие върху възстановяването на децата им. Раздялата на недоносените бебета и тези с влошено здравословно състояние, възстановяващи се в неонатологичните звена, от техните родители, в дългосрочен план носи значими рискове, свързани с тяхното развитие, надхвърлящи потенциалния риск от COVID-19.

В допълнение, през последните седмици получихме информация от няколко неонатологични отделения в страната, които биха искали възстановяване на достъпа на родителите до звената си.

Предвид гореизложеното, апелираме към въвеждане на следните промени, засягащи режима на достъп на родителите до неонатологичните звена:

1.Възстановяване на възможността за достъп на родителите на недоносени новородени и такива с влошено здравословно състояние до неонатологичните звена, при спазване на вътрешните разпоредби за безопасност на всяка болница. Спрямо капацитета и пространството на звената, медицинските екипи да имат възможността да планират допускането само на един родител в рамките на едно свиждане, с цел недопускане на струпвания. Научните изследвания сочат, че носенето на предпазни средства, респираторната хигиена, както и измиването на ръцете преди и след докосване на бебето са достатъчна превенция срещу предаването на коронавирусна инфекция.

2. Изготвяне на препоръки от Министерство на здравеопазването за насърчаване на храненето с кърма, кърменето и практикуването на кенгуру-грижи (контакт кожа-до-кожа) в неонатологичните звена. Считаме, че с отслабването на мерките срещу COVID-19, следва да се възстановят свижданията в отделенията за новородени деца и да се продължи работата по разширяване на участието на родителите в лечението на болните им новородени – кърмене, семейна грижа и др.Световната здравна организация съобщава, че до момента няма данни вирусът COVID-19 да е открит в кърмата на нито една от майките с потвърдена положителна проба или съмнения за COVID-19. Следователно изглежда малко вероятно COVID-19 да се предава чрез кърмене или чрез даване на кърма дори от майка с потвърдена проба или съмнения за COVID-19. Научните данни категорично сочат, че подобна забрана е необоснована. В същото време научни изследвания в световен мащаб отдавна са доказали, че майчината кърма е най-пълноценната храна за новороденото.

Кенгуру-грижите имат доказано терапевтично въздействие върху възстановяването на бебета, посредством регулиране на телесната температура, подобряване на сърдечния ритъм, дихателните функции и развитието на нервната система. В допълнение, повишават лактацията при майката и служат за основа на успешно кърмене, както и редуциране на депресивните преживявания от преждевременното раждане. Решението кога да започне практикуването на кенгуру-грижи при всяко бебе, се осъществява на база професионалната преценка на медицинските специалисти от съответното неонатологично звено.

Като част от GLANCE – Global Alliance for newborn care (Глобалния Алианс за грижа за новородените), в партньорство с Европейската мрежа за грижа за новородените (EFCNI), Фондация „Нашите недоносени деца“ разполага с актуална информация относно организирането на неонатологичните грижи и родителския достъп във всички европейски страни. Намираме за изключително тревожен факта, че България е една от малкото страни, в която достъпът на родителите в неонатологичните звена, в условия на COVID-19, продължава да бъде забранен, въпреки наличието на солидни научни данни за потенциалния негативен ефект върху дългосрочното развитие на тази група деца вследствие на липсата на контакт с родителите им.

Вярваме, че Министерство на здравеопазването ще покаже своята загриженост към защита на висшия интерес на децата, предприемайки необходимите мерки за подкрепа на връзката между родителите и бебетата, възстановяващи се в неонатологични звена в страната, в условия на COVID-19.

Настоящото Отворено писмо е подкрепено от членовете на Научния борд и Консултативен съвет към Фондация „Нашите недоносени деца“:

Доц. Д-р Христо Мумджиев, началник Неонатологична клиника при УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“, гр. Стара Загора; секретар на Българската асоциация по неонатология
Д-р Кина Николова, началник Неонатологично отделение МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. Велико Търново
Д-р Лиляна Ташкова, началник Неонатологично отделение УМБАЛ „Канев“ АД, гр. Русе
Д-р Петя Станчева, началник Неонатологично отделение МБАЛ „Проф. Д-р П. Стоянов“, гр. Ловеч
Д-р Радост Едрева, началник Неонатологично отделение МБАЛ – Търговище АД
Д-р Таня Праматарова, началник Неонатологично отделение МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, гр. Сливен
Цветелина Миланова, физиотерапевт, Основател и управител на Фондация „МиМ Физио“, член на Асоциацията на физиотерапевтите в България

С уважение,
Фондация „Нашите недоносени деца“

Научна литература

Световна здравна организация. (13.03.2020). Често задавани въпроси: Кърмене и COVID-19. За здравни специалисти. Източник: http://premature-bg.com/iniciativi-i-novini/item/626-v-uslovia-na-coronavirus-karmene-i-kontakt-mezdhu-maikata-i-bebeto-v-bolnichna-sreda.html
Boundy E. O., Dastjerdi, R., Spiegelman, D., et al. (2016). Kangaroo Mother Care and Neonatal Outcomes: A Meta-analysis. Pediatrics. 137(1):e20152238.
Mandy B., Belfort MD, MPH et al. (2016). Breast Milk Feeding, Brain Development, and Neurocognitive Outcomes: A 7-Year Longitudinal Study in Infants Born at Less Than 30 Weeks Gestation. The Journal of Pediatrics, July 2016 DOI: 10.10.16/j.jpeds.2016.06.045.
Smith, S. L. (2003). Heart period variability of intubated very-low-birthweight infants during incubator care and maternal holding. Am J Crit Care 2003; 12(1): 54-64
WHO. (2013). Short-term effects of breastfeeding: a systematic review on the benefits of breastfeeding on diarrhea and pneumonia mortality.