“Без раздяла. Заедно за по-добра грижа!” – глобална инициатива за достъп на родителите до бебета им по време на COVID-19

“Без раздяла. Заедно за по-добра грижа!” – глобална инициатива за достъп на родителите до бебета им по време на COVID-19

Обединени сили по време на пандемия – Глобалният Алианс за Грижа за Новородените (Global Alliance for Newborn Care – GLANCE) стартира кампания „Без раздяла. Заедно за по-добра грижа!“

В сътрудничество с международната си мрежа, GLANCE, като част от глобалната инициатива на EFCNI, разработи дългосрочна кампания в подкрепа на родителите на хоспитализирани новородени и здравни специалисти от неонатологичните звена, с цел насърчаване на семейно-ориентираната грижа в съответствие с предпазните мерки, свързани с намаляване на разпространението на пандемията от COVID-19.

  • Неонатологичните звена по света приеха политика за ограничаване или забраняване на достъпа на родителите до неонатологичните отделения [1];
  • Раздялата може да доведе до дългосрочни проблеми със здравето и развитието на новородените и да повлияе на психичното здраве на родителите [2];
  • GLANCE има за цел да повиши осведомеността за нуждите на родителите и новородените по време на пандемия и да информира за възможностите да се следва подходът на липса на раздяла в неонатологичните отделения, като същевременно се спазват необходимите предпазни мерки и високи хигиенни стандарти;
  • Кампанията предоставя информационни материали за уеб и социални медии, свързани с грижата за развитието на бебета и семейството по време на COVID-19 и след това.

Мюнхен, Германия, юли 2020: Глобалната кампания „Без раздяла. Заедно за по-добра грижа! Недоносени и новородени с влошено здравословно състояние близо до родителите си.“ бе стартирана под егидата на GLANCE, глобална инициатива стартирана и координирана от Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI). Фондация „Нашите недоносени деца“ като част от GLANCE, подкрепя кампанията. 

Целта на кампанията е да повиши информираността относно ползите от липсата на раздяла между недоносените и новородени с влошено здравословно състояние и техните родители в неонатологичните звена.

„От началото на глобалното разпространение на Коронавирус и въвеждането на мерки срещу COVID-19, ставаме свидетели на трудностите, пред които са изправени много родители, заради ограничения или забранен достъп до неонатологичните отделения по време на пандемия.“,

обяснява Силке Мадер. председател на EFCNI и основател на GLANCE. В обмен с международни здравни специалисти и чрез консултиране на препоръките на Световната здравна организация (СЗО), изглежда, че решението за раздяла между родителите и бебетата не се основава на актуални доказателства. Всъщност, Световната здравна организация заявява, че „майката и бебето трябва да имат възможност да останат заедно през цялото денонощие, когато има възможност да бъдат в обща стая, да практикуват контакт кожа-до-кожа, включително и кенгуру-грижи, особено веднага след раждането и по време на установяване на кърменето, независимо дали родителите или техните деца са със съмнения за или потвърдена вирусна инфекция от COVID-19.“ [3]. Няма съмнение, че болничният персонал на много места достига своите предели, а благосъстоянието и безопасността на пациентите и персонала винаги трябва да са на първо място. И все пак, дългосрочното въздействие на политиката за раздяла върху здравето на новородените може да бъде огромно [2], поради което кампанията иска да насърчи семейно-ориентираната грижа, когато и където е възможно, дори и в периоди на пандемия.

zero_separation_bulgarian_fb_insta_post-5829750

В България от 13 март 2020 г. беше въведено извънредно положение, а след приключването му, влезе в сила извънредна епидемиологична обстановка, отново налагаща рестриктивни мерки по отношение на свижданията в болничните отделения. Вече пет месеца тези мерки продължават да бъдат в сила, като в обхвата им влиза и достъпа на родителите до неонатологичните звена. Фондация „Нашите недоносени деца“, с подкрепата на неонатологични отделения в страната, както и в съгласие с препоръките на Световната здравна организация, депозира Отворено писмо до Министерство на здравеопазването, в което препоръчва преразглеждане на режима на достъп и осигуряване на възможност за посещения, практикуване на кенгуру-грижи, кърмене и носене на кърма от родители, изписани от болничното заведение. През месец май Фондацията стартира и количествено анкетно проучване сред семейства на преждевременно родени и новородени с влошено здравословно състояние, родени след 31.12.2019 г., чиято цел е да проследни промените в достъпа на родителите и близките до неонатологичните звена, както и динамиката в практиките, свързани със семейно-ориентирана грижа и включване на родителите в грижите за децата им през болничния им престой.

За кампанията

Кампанията се фокусира върху шест теми, сред които кърмене и майчина кърма, белодробни заболявания, напр. Респираторно-синцитиален вирус (RSV), малки деца с история на недоносеност, психично здраве, изписване от болницата и ролята на бащите и членовете на семейството. За да информира относно последиците от раздялата между родителите и децата, кампанията ще представи гледната точка и преживявания на пациентите и родителите, споделяйки историите и опита на бивши пациенти, родители и роднини. Освен родителски и пациентски организации, значителен брой международни здравни специалисти и медицински общества подкрепят кампанията и предоставят изявления и научни данни, подчертаващи положителните дългосрочни резултати върху здравето, вследствие на липсата на раздяла между родителите и бебетата в неонатологичните отделения. Кампанията е разработена, следвайки препоръките на Световната здравна организация по отношение на предоставянето на грижи за новородени и майки във времена на COVID-19.

Материали от кампанията са достъпни на над 20 езика и могат да бъдат свалени от www.glance-network.org

Бележка: графичните материали могат да бъдат използвани безплатно, ако бъде посочено авторското право на ©GLANCE.