Световна седмица на кърменето

Световна седмица на кърменето

От 1 до 7 август отбелязваме Световната седмица на кърменето – инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето. Глобалната кампания се организира от Световния алианс за кърмене (The World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) – мрежа от лица и организации, които работят за защита, подкрепа и насърчаване на кърменето. Членове на мрежата са Световната здравна организация (СЗО), УНИЦЕФ и много други световни и национални организации, подкрепящи кърменето, въз основа на декларацията „Иноченти“,Глобалната стратегия на СЗО и УНИЦЕФ за хранене на кърмачета и малки деца и други международни стратегически документи.

Тази година кампанията е под мотото Да съхраним кърменето: Споделена отговорност и се фокусира върху това как кърменето допринася за оцеляването, здравето и благополучието на всички, както и върху необходимостта от мерки то да бъде защитено по целия свят.

Въпреки, че подкрепата за кърмене е много важна на индивидуално ниво, кърменето трябва да се приема като проблем на общественото здраве и изисква инвестиране на всички нива, което включва здравните системи и широката общественост.

Препоръки на СЗО и УНИЦЕФ за оптимални практики за хранене на кърмачета и малки деца:

  • Ранно започване на кърменето в рамките на един час след раждането
  • Изключително кърмене за първите шест месеца от живота
  • Продължаващо кърмене до две години или по-нататък, с въвеждането на адекватни като хранителен състав и безопасни допълващи (твърди) храни от 6-месечна възраст.

Тук може да откриете много ценна информация относно кърменето на неденосеното бебе.