Обучение за специалисти, работещи с родители на недоносени деца

Обучение за специалисти, работещи с родители на недоносени деца

Това обучение е за всички специалисти, които работят или биха работили с родители на недоносени деца – медицински специалисти, психолози, терапевти, социални работници, доброволци, и всички, които проявяват интерес към особеностите на работа с родители на недоносени деца.

Кога: събота, 13 ноември, от 10:00 до 17:30 ч., през Google meet.

Цена: 80 лв.

Какво представлява обучението: В рамките на един ден ще имате възможността да научите повече за това какво е да си родител на недоносено дете, кои са основните страхове, трудности и нужди и как преждевременното раждане влияе върху динамиката в семейството. Ще бъде споделен личен опит и ще поговорим за ролята на езика, като помощно средство при терапевтиране на родителите и техните деца. В последната част на обучението ще имате възможността да споделите и своя опит, както и да почерпите от опита на групата и водещия. Обучението съдържа както теоретична част, така и практически занимания и работа в група.

Теми на обучението:
1. Какво е да си родител на недоносено дете – докосване до емоционалния свят на родителите, техните страхове и нужди (практическо занимание)
2. Въздействие на преждевременното раждане върху семейната динамика и оказване на социално-психологическа подкрепа: особености на встъпването в родителска роля; разпознаване и адресиране на психичното страдание
3. Ролята на езика, като терапевтично средство
4. Споделяне на казуси и терапевтичен опит

Необходима е предварителна регистрация на следната форма: https://forms.gle/WvkxMzmUYFmNGyft7

За водещия: Ния Коновска е завършила магистърска програма “Артистични психосоциални практики и психодрама” към НБУ с дипломна работа на тема “Изследване на психологическия свят на майките на бебета от 0 до 1 година посредством групови практики”. Завършила е и двугодишно обучение по фамилно консултиране към Институт по фамилна терапия -България. От 2017 г. посещава група по психодрама, социометрия и групова терапия, а от началото на 2021 г. и обучителна група, подготвяща психодрама асистенти и терапевти.

Ния работи в център “Малки чудеса” и Фондация “Нашите недоносени деца” от началото на 2020 г. като психолог и психотерапевт. Основният й фокус са фамилни и лични психологически консултации и терапия на възрастни (най-често родители), както и на бебета (деца до 1 г.), но основно през работа с родителите.

Психологическите консултации, които Ния предлага в център “Малки чудеса” включват:

  • Работа с травмата и болката при среща с неочакваното, страшното и немислимото (за семейства на недоносени деца, деца с увреждания или някакъв вид затруднения и други подобни житейски ситуации)
  • Работа за изграждане на връзка с бебето и опознаване на неговия език
  • Работа за изграждането на подкрепящи семейни отношения
  • Работа в подкрепа на емоционалния свят на жената, станала майка (работа със следродилна тъга и депресия)

Една от важните задачи на Ния в Центъра е организацията и провеждането на двете групи за подкрепа на родители на недоносени деца. Това са две онлайн срещи, които се провеждат ежеседмично и целят да окажат подкрепа на родителите на недоносени деца в ключовите за тях моменти – когато детето е още в болницата и те очакват неговото изписване и първите години от отглеждането. В допълнен