Майчината кенгуру-грижа не е привилегия, а право и семействата никога не трябва да заплащат за нея, посочи становище на EFCNI и GLANCE

Майчината кенгуру-грижа не е привилегия, а право и семействата никога не трябва да заплащат за нея, посочи становище на EFCNI и GLANCE

Майчината кенгуру-грижа не е привилегия, а право и семействата никога не трябва да заплащат за нея, се изтъква в ново становище, публикувано от Европейската фондация за грижа за новородените EFCNI и Глобалният алианс за грижа за новородените (GLANCE – Global Alliance for Newborn Care), на които Фондация „Нашите недоносени деца“ е дългогодишен партньор. 

Документът посочва критичната важност” на майчината кенгуру-грижа и подчертава, че тази жизненоважна практика за грижи, която включва непрекъснат контакт „кожа-до-кожа“, изключително кърмене и своевременно изписване от интензивното неонатологично отделение, трябва да бъде възприета като право, а не като привилегия за семействата в болничните практики. 

Становището затвърждава за пореден път различните международни препоръки, включително на Световната здравна организация, които посочват кенгуру-грижата и семейно-ориентираната грижа като базови и животоспасяващи практики, особено за най-мъничките и крехки пациенти – недоносените и болни бебета. 

 

Родителите – неразделна част от екипа за грижиСтановището на Европейската фондация за грижа за новородените EFCNI и на Глобалния алианс за грижа за новородените (GLANCE), също обръща специално внимание на въпроса за включването на родителите в грижите за техните бебета. 

“На родителите не се гледа като посетители, а като неразделна част от екипа за грижи и трябва да бъдат обучени и да им се даде възможност колкото се може по-бързо да поемат компетентни основни грижи за детето си – още в интензивното неонатологично отделение!”, изтъква документа. “Това означава, че родителите трябва да бъдат активно насърчавани да практикуват колкото се може повече майчина кенгуру-грижа (KMC) още в болницата и да получават цялата възможна подкрепа. Това трябва да се разглежда като разумна инвестиция на време и ресурси от страна на медицинския персонал, тъй като подпомагането на родителите да станат по-уверени в полагането на основните грижи за тяхното дете, ще облекчи работното натоварване в дългосрочен план”, посочва становището. 

 

Никога да не трябва да се заплащат такси, за да бъдеш до детето си

 

При публикуването на становището, Европейската фондация за грижа за новородените EFCN посочи също така, че обръща внимание на факта, че има болници, в които от семействата се изисква заплащане за прилагане на кенгуру-грижа. “Заставаме твърдо срещу подобни практики и защитаваме правото на всяко новородено дете да има достъп до тази така важна грижа”, изтъква организацията.  

“Родителите не трябва никога да бъдат третирани като „проблем“ в интензивното неонатологично отделение и никога не трябва да се налага да заплащат такси, за да бъдат до детето си в момент, в който то има най-голяма нужда от тях”, посочва становището. 

През миналия месец, Фондация “Нашите недоносени деца” обърна внимание на публикация в социалните мрежи на Мария Шаркова-адвокат по медицинско право  в края на Световния ден на кенгуру-грижата, 15 май. В нея се цитираше ценоразписа на услуги в българска болница, в която за кенгуру-грижа е определена такса от 250 лв. на ден. Сред обявените цени фигурираше и заплащане от 150 лв. за всяко свиждане на родителите, извън регламентираното време. 

Като организация, работеща в името на недоносените деца и техните семейства в България, Фондация “Нашите недоносени деца” изрази сериозна загриженост от наличието на подобен ценоразпис. През годините нееднократно сме обръщали внимание, включително пред отговорните институции, за правото на качествени и безплатни грижи за всяко дете и за практиките за ограничен родителски достъп до неонатологичните отделения в страната. В голяма част от тях присъствието на семейството и участието му в грижите за новороденото им дете е силно затруднено. В повечето здравни заведения то е ограничено дори до 1 час на ден, а на родителите на недоносени деца почти не се дава възможност за физически или дори емоционален контакт с бебетата им. Въпреки многобройните ѝ научно доказани ползи, кенгуру-грижата също е крайно недостатъчно прилагана в българските болници. 

 

В България семействата не виждат децата си с месеци

 

В световния ден на кенгуру-грижата, 15 май, Фондация “Нашите недоносени деца” сподели и пост в социалните медии, като част от кампанията “Без раздяла. Заедно за по-добра грижа!” на Европейската фондация за грижа за новородените EFCNI и на Глобалния алианс за грижа за новородените (GLANCE). В него се обърнахме към родителите и с въпрос кога са прегърнали за първи път бебето си след раждането. Стотиците коментари, които получихме на страницата и групата ни във Фейсбук и в Инстаграм профила на Фондацията, потвърдиха за пореден път тъжната реалност, с която се сблъскват майките и бащите на недоносени деца в България. Огромна част от тях са имали възможност за близост с децата си едва след дълги дни, седмици или месеци след раждането. Практика в много болници у нас, която излага семействата на ненужен допълнителен стрес и тревога, след едно вече травматично по същността си събитие, каквото може да бъде преждевременното раждане. В един от коментарите, майка на недоносено дете посочи, че е имала възможност да прегърне за първи път бебето си едва при изписването, след 360 дни – близо 1 година след раждането!

 

С публикуването на това ново становище, подкрепено от две престижни европейски организации, които посвещават дейността си на подобряването на грижите за новородените и недоносени деца, бихме искали за пореден път да изтъкнем  необходимостта да бъдат преосмислени и променени действащите у нас практики за родилни, следродилни грижи и интензивните грижи за високорискови новородени.
И отговорните институции и болничните ръководства да започнат да работят в посока на премахване на съществуващите затруднения, свързани с прилагането на международно утвърдени практики и препоръки, с които все още се сблъскват майките и бащите на новородени в България.

Пълният оригинален текст на становището на EFCNI и на Глобалния алианс за грижа за новородените (GLANCE) може да видите ТУК 


Не привилегия, а право – майчината кенгуру-грижа е животоспасяваща практика


Мюнхен, юни 2024 г. – Майчината кенгуру-грижа е практика за грижи, която е от полза не само за новородените и техните семейства, но и за доставчиците на здравни услуги и болниците.

Майчината кенгуру-грижа поставя фокуса на грижите върху нуждите на бебето, овластява семействата, намалява работното натоварване на медицинските специалисти и спестява ресурси на често претоварените здравните системи. Тя включва непрекъснат и продължителен контакт „кожа-до-кожа“, изключително кърмене и навременно изписване от интензивното неонатологично отделение.

 

Дефиниция на Майчина кенгуру-грижа

Майчината кенгуру-грижа (Kangaroo Mother Care (KMC)) е практика за грижи за новороденото, която е от полза за всички новородени, но е доказано особено полезна за бебета, родени преждевременно, с ниско тегло при раждане или тези, които се нуждаят от незабавна медицинска помощ.

Според Световната здравна организация (СЗО) майчината кенгуру-грижа включва следните характеристики:

 • непрекъснат и продължителен контакт кожа-до-кожа в продължение на поне 8 часа на ден,
 • изключително кърмене или хранене с кърма, и
 • навременно изписване от интензивното неонатологично отделение в отделение с по-ниско ниво или изписване в домашни условия с внимателно наблюдение и предоставяне на услуги за подкрепа на семействата. [1]

В най-новите си препоръки Световната здравна организация (СЗО) категорично препоръчва започването на майчина кенгуру-грижа веднага след раждането, дори ако състоянието на новороденото все още не се счита за клинично стабилно. [2]

Незабавната майчина кенгуру-грижа позволява да се избегне потенциално вредното, стресиращо и ненужното отделяне на новороденото от майката (или родителя, който я замества).

Важно е да се отбележи, че майчината кенгуру-грижа е нещо повече от „просто“ контакт кожа-до-кожа между родител и неговото дете.

По-скоро това е практика, която позволява на семействата, особено на майките, активно да участват и да допринасят за грижите на своето бебе. Майчината кенгуру-грижа поставя фокуса на  грижите върху нуждите на новороденото и повдига въпроса за промяна в разбирането и практиките що се отнася до майчиното и детско здравеопазване.

 

Предимства на майчината кенгуру-грижа

 

Многобройни проучвания са показали нееднократно, че майчината кенгуру-грижа има значителни ползи за здравето на бебетата и техните семейства. Научната общност отбелязва, че наред с всички други благоприятни ефекти, майчината кенгуру-грижа:

 • намалява смъртността,
 • намалява честотата на инфекциите и сепсиса,
 • подобрява растежа и наддаването на тегло,
 • стабилизира сърдечния ритъм,
 • подобрява мозъчната дейност и когнитивното развитие и
 • подобрява дългосрочните социални и поведенчески резултати. [3-5]

Майчината кенгуру-грижа носи ползи и за семействата, които я практикуват. Данните показват, че: 

 • се повишава кърменето,
 • семействата напускат по-бързо интензивното отделение и като цяло прекарват по-малко време в болницата,
 • както родителите, така и бебето, имат забележимо по-ниски нива на стрес, и
 • привързаността и връзката между бебето и родителите се задълбочават. [3-5]

В заключение може да се каже, че с практикуването на майчина кенгуру-грижа, здравните резултати се подобряват драстично

В същото време болниците и системите за здравеопазване също са облагодетелствани от въвеждането на тази практика. Системното насърчаване на семействата да практикуват незабавна майчина кенгуру-грижа (iKMC) и майчина кенгуру-грижа (KMC), в крайна сметка спестява разходи и намалява инвестициите на капитал. Тъй като членовете на семейството са тези, които практикуват незабавна майчина кенгуру-грижа и майчина кенгуру-грижа, медицинският персонал се освобождава за изпълнение на други задачи. Освен това болниците ще се нуждаят от по-евтино оборудване, което изисква редовна поддръжка и ремонт. [1, 4]

 

“Без раздяла” – право на родителите

Сериозното възприемане на незабавната майчина кенгуру-грижа (iKMC) и майчината кенгуру-грижа (KMC) като най-съвременна практика за неонатални грижи, поставя и изискването болниците (и здравните система като цяло) да преосмислят отношението си към родителите и семействата.

Правилното прилагане на незабавна майчина кенгуру-грижа (iKMC) и майчина кенгуру-грижа (KMC), е неразделна част от висококачествената семейно-ориентирана грижа за бебето и за развитието и в този смисъл е дълбоко свързана с концепцията „Без раздяла“. Това означава, че на родителите не се гледа като посетители, а като неразделна част от екипа за грижи и трябва да бъдат обучени и да им се даде възможност колкото се може по-бързо да поемат компетентни основни грижи за детето си – още в интензивното неонатологично отделение!

Това означава, че родителите трябва да бъдат активно насърчавани да практикуват колкото се може повече майчина кенгуру-грижа (KMC) още в болницата и да получават цялата възможна подкрепа. Това трябва да се разглежда като разумна инвестиция на време и ресурси от страна на медицинския персонал, тъй като подпомагането на родителите да станат по-уверени в полагането на основните грижи за тяхното дете, ще облекчи работното натоварване в дългосрочен план. Следователно, родителите не трябва никога да бъдат третирани като „проблем“ в интензивното неонатологично отделение и никога да не трябва да се налага да заплащат такси, за да бъдат до детето си в момент, в който то има най-голяма нужда от тях.

 

Заключение

Доказано е, че като практики незабавната майчина кенгуру-грижа (iKMC) и майчината кенгуру-грижа (KMC) значително подобряват здравните резултати за бебетата и техните семейства. Както болниците, така и доставчиците на здравни услуги извличат ползи от тази практика. Те вече са стандарт в много райони на света и е крайно време всички болници да възприемат незабавната майчина кенгуру-грижа (iKMC) и майчината кенгуру-грижа (KMC)  като медицински целесъобразни интервенции. В същия смисъл, семействата трябва да бъдат виждани и третирани като част от екипа за грижи, вместо на тях да бъде гледано като на като обикновени посетители. Болниците никога не трябва да събират такси от семействата за това, че искат да практикуват незабавна майчина кенгуру-грижа (iKMC) и майчина кенгуру-грижа (KMC). Всъщност незабавната майчина кенгуру-грижа (iKMC) и майчината кенгуру-грижа (KMC)не трябва да се разглеждат като привилегия за семействата, а като изконно право.

За повече информация, моля, посетете https://www.efcni.org/kmc/

Препратки

[1] World Health Organization. Kangaroo mother care: Implementation strategy for scale-up adaptable to different country contexts. World Health Organization, 2023, 9789240071636-eng.pdf (who.int).
[2] World Health Organization. “Kangaroo mother care started immediately after birth critical for saving lives, new research shows.” World Health Organization, 26 May 2021, https://www.who.int/news/item/26-05-2021-kangaroo-mother-care-started-immediately-after-birth-critical-for-saving-lives-new-research-shows. Last accessed 29 May 2024.
[3] Healthy Newborn Network. “Kangaroo Mother Care.” Healthy Newborn Network, https://www.healthynewbornnetwork.org/issue/kangaroo-mother-care/. Last accessed 29 May 2024.
[4] World Health Organization. Kangaroo mother care: a practical guide. World Health Organization, 2003, https://www.who.int/publications/i/item/9241590351.
[5] World Health Organization. WHO recommendations for care of the preterm or low-birth-weight infant. World Health Organization, 2022, https://apps.who.int/iris/handle/10665/363697.

 

За EFCNI

Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI) е първата общоевропейска организация и мрежа, която представлява интересите на недоносените и новородените деца и семейства. Тя обединява родители, здравни експерти от различни области и учени с общата цел да се подобри дългосрочното здраве на недоносените и новородените деца.

Мисията на EFCNI е да осигури най-добрия старт в живота на всяко бебе.
За контакти с медиите
Европейска фондация за грижа за новородените (EFCNI)
Силке Мадер, председател на Изпълнителния съвет
Имейл: silke.mader@efcni.org
Уебсайт: https://www.efcni.org

Снимка: © Natalie Charpak