МЗ приветства научната конференция “Родени твърде рано”

МЗ приветства научната конференция “Родени твърде рано”

Изключително важно е преждевременно родените бебета и семействата им да бъдат подготвени и да получат комплексна подкрепа не само от медицината, но и в социален аспект.

Това изтъкна министърът на здравеопазването Асен Меджидиев в поздравителен адрес за конференцията, „Родени твърде рано: медицински и социални аспекти на развитието на недоносените деца“, която се провежда днес, 19 ноември, в София. В събитието, организирано от Фондация “Нашите недоносени деца”, съвместно с Българската асоциация по неонатология, ще вземат участие голяма част от водещите медицински експерти и развитийни специалисти в България с опит в грижата за недоносените деца. Фокусът на конференцията е късното проследяване на преждевременно родените деца, така че да се гарантира тяхното оптимално развитие и пълноценно израстване.

По повод събитието, министър Меджидиев посочва, че инициативи като настоящата конференция са ключови за подпомагане на усилията на всички медицински и немедицински експерти, в чиито обсег са грижите за преждевременно родените деца. В обръщението се подчертава:

Прилагането на комплексен медико-социален подход в грижите за недоносени деца, деца с увреждания и хронични заболявания и деца с риск от проблеми в развитието, както и осигуряването на подкрепа за техните семейства ще са във фокуса на политиките за майчино и детско здраве, заложени в Националната здравна стратегия 2030.


Министър Меджидиев допълва, че в Националната здравна стратегия 2030 са заложени мерки за подобряването на показателите за майчино и детско здраве, които ще бъдат насочени към осигуряване на универсален достъп и повишаване на обхвата на децата, бременните и майките на деца до 1 година с качествени здравни грижи и услуги за профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация. Ще се работи за разширяване на обхвата на скрининговите програми за бременни и новородени, включително с въвеждане на нови скрининги. Създаването на Национална педиатрична болница също е приоритетна задача. 

В поздравителния адрес се посочва също необходимостта от повишаването на информираността в областта на репродуктивното здраве, семейното планиране и детското здраве, включително и за уменията за грижа за недоносените деца и децата с увреждания и специални потребности.

Предвижда се въвеждането на ефективни механизми за последваща комплексна грижа за недоносените деца, децата със специални потребности и децата в риск за проблеми в развитието.  

Министър Меджидиев обръща внимание също така, че за подобряване на качеството на грижите е важно и повишаването на капацитета на медицинските специалисти за ранното идентифициране на риск от проблеми в развитието и необходимостта от ранна интервенция, както и подобряването на уменията за консултиране и ефективна комуникация с децата и техните родители. Ще се работи и за укрепване на структурите по АГ, неонатология и педиатрия в лечебните заведения, както и за обновяване на медицинската апаратура и за подобряване на обучението на студентите, общопрактикуващите лекари, лекарите и друг персонал по специфични въпроси, свързани с проблемите на недоносените деца, ретинопатия на недоносеното, глухота, проблеми на децата с увреждания и хронични заболявания, обещава министърът на здравеопазването.

Използвам повода, за да благодаря на Фондация“Нашите недоносени деца” и съмишленици за усилията, които вече десет години полагате в помощ на преждевременно родените деца и техните родители. Убеден съм, че популяризирайки проблемите, с които се сблъскват, както и най-успешните модели за решаването им, вие допринасяте за повишаване на качеството на грижите, които получават в нашата страна”, завършва министър Меджидиев.

 

В България няма действаща програма за проследяване на развитието на недоносените деца

 

България е една от малкото страни в света, в която няма национална програма за проследяване на развитието на преждевременно родените деца и това затруднява стремежа към превенция и ранно откриване на затруднения в развитието.

През 2019 г. Фондация “Нашите недоносени деца” внесе в Министерство на здравеопазването Проект за национална програма за проследяване на преждевременно родени деца от 0 до 7 г. 

Проектът бе разгледан от експертни съвети по Педиатрия и Неонатология и получи тяхното одобрение. На следващ етап обаче, Министерство на здравеопазването отложи обсъждането на Проекта до изтичането на Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (НПМДЗ) 2014-2020 г. Към настоящия момент потребностите от грижа относно проследяването на оптималното детско развитие на недоносените бебета и малки деца продължават да бъдат извън обсега на политическото внимание и ангажимент. Фондация „Нашите недоносени деца“ продължава застъпническите си и информационни инициативи по темата, настоявайки за важността на приемането на унифицирана програма, достъпна за семействата на всички преждевременно родени деца.

Благодарим на Министерство на здравеопазването за интереса и вниманието към научната конференция, организирана от фондация „Нашите недоносени деца“. Искрено се надяваме посочените от министър Меджидиев промени да станат реалност колкото се може по-скоро за недоносените деца и родителите им!