Подкрепяме по-добрата грижа за малките герои в клиниката по неонатология на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“

Подкрепяме по-добрата грижа за малките герои в клиниката по неонатология на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“

Болничният престой за повечето недоносени бебета е дълъг и труден. Апаратурата в неонатологичните отделения се използва активно и се амортизира бързо, затова ние непрекъснато се опитваме да отговорим на нуждите на отделенията и с подкрепата на дарителите, които застават зад каузата ни, успяваме да подобрим медицинската среда за малките герои.

Благодарение на подкрепата на Бош Инженеринг Център София към Фондация “Нашите недоносени деца”, осигурихме животоспасяваща апаратура за по-добра медицинска грижа и комфорт на преждевременно родените бебета и с влошено здравословно състояние в клиниката по неонатология на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев„. Отделението осигурява интензивно лечение на рискови новородени деца, насочени от родилни отделения от цялата страна, под ръководството на доц. Ралица Георгиева – експерт в неонатологията.

Щастливи сме, че осигурихме два броя пулсоксиметри и два броя перфузори. Пулсоксиметърът мониторира количеството кислород в кръвта (Ph) на бебето чрез използването на инфрачервен светлинен сензор. Това е един от най-често използваните и необходими уреди в неонатологичното отделение, защото всички недоносени деца се нуждаят от подобно мониториране.

Перфузорът е апарат, който е изключително потребен при грижата за недоносеното бебе в неонатологичното интензивно отделение, тъй като позволява бавно и дозирано въвеждане на лекарствени средства, електролитни разтвори и средства за парентерално хранене, което се осъществява чрез вливане на хранителни вещества под формата на разтвори директно в кръвта.

Благодарим сърдечно, както от името на медицинските специалисти, които неуморно се борят за всеки един живот в отделението, така и от името на семействата, които се сблъскват с нелеката житейска ситуация и тревогите, когато бебето им се нуждае от интензивно лечение.

Знаем, че съвременната специализирана медицинска апаратура спасява животи и смисълът на тази помощ е безценна!