Спешен призив за правата на новородените в Украйна

Спешен призив за правата на новородените в Украйна

Европейските организации, обединени около грижите за майките и новородените, призовават всички европейски държави да гарантират, че доставчиците на здравни услуги в Украйна ще получат спешните доставки на медицински консумативи и медикаменти, от които се нуждаят. Призивът е отправен не само към опазването на здравето и живота на новородените и техните майки, но и към защита на здравните работници, които се грижат за най-уязвимите в този опустошителен конфликт.

Като член на Glance – Global Alliance for Newborn Care и дългогодишен партньор на European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), Фондация „Нашите недоносени деца“ изказва категоричната си подкрепа към призива за защита на новородените, майките и бременните жени, както и здравните работници в тази критична ситуация. Писмото можете да прочетете по-долу:


До президента на Европейската комисия
До еврокомисаря по здравеопазване и безопасност на храните
До министър-председателите/президентите на всички европейски държави

04 March 2022

Цяла Европа наблюдава ситуацията в Украйна. Виждаме болници, опитващи се да продължат да се грижат за пациентите си, виждаме стотици хиляди бежанци, опитващи се да избягат от конфликта и отиващи към други европейски държави.

Съюзът на европейските неонатални и перинатални дружества (UENPS), Европейското дружество за педиатрична и неонатална интензивна грижа (ESPNIC), Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI), Глобалният Алианс за грижа за новородените (GLANCE), заедно с техните родителски консултативни съвети и Европейската асоциация по перинатална медицина (EAPM) са особено загрижени да:

1) Помогнат на доставчиците на здравни услуги и здравни заведения в Украйна; 

2) Защитят децата, майките и бременните жени сред бежанците. 

Всички Европейски правителства са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г., която признава правото на детето да се радва на най-високия достижим стандарт на здраве.

По-специално, нашите страни са се ангажирали да защитават децата от всички форми на насилие и са ангажирани да предприемат подходящи мерки за предоставяне на закрила и хуманитарна помощ на децата бежанци. 

Знаем, че здравните заведения в Украйна отчаяно се нуждаят от медицински консумативи и имат критичен недостиг на кислород. Призоваваме всички европейски държави да гарантират, че доставчиците на здравни услуги спешно ще получат необходимите им доставки. Ние също така настояваме за защита на здравните работници, които се грижат за ранените хора, жени и деца. Децата, майките и бременните жени са най-уязвимите сред бежанците, пристигащи днес в нашите държави. 

Призоваваме всички европейски правителства да спазват ангажимента, който са поели в Конвенцията на ООН за правата на детето и да осигурят на тези бежанци специалните грижи и закрила, от които те очевидно се нуждаят. 


Corrado Moretti, UENPS President
Charles C. Roehr, ESPR President
Daniele De Luca, ESPNIC Medical President
Silke Mader,  Chairwoman of the executive board together with Parent Advisory Board EFCNI/GLANCE
Pauline Raymakers-Jansen RN, ESPNIC Nursing President
Diego Ayres de Campos, EAPM President
Laszlo Vulskits, Past President ESPA

Оригинала на писмото можете да видите тук https://bit.ly/declaration-societies


Научи още по темата: