Уебинар за специалисти в областта на грижата за децата

Уебинар за специалисти в областта на грижата за децата

В продължение на партньорската си инициатива, насочена към повишаване на информираността и обсъждане на стратегии за предоставяне на комплексна подкрепа на недоносени деца и техните семейства, УНИЦЕФ и Фондация “Нашите недоносени деца” организират два уебинара, отварящи пространство за обсъждане на системния подход и ролята на ранната детска интервенция при работа със семейства с преждевременно родени бебета и малки деца. 

Първото събитие, което се проведе на 11 април от 15:30 ч., премина под надслов “Специфики в планирането и предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги за подкрепа на семейства с недоносени бебета и малки деца”. Лектори в специализирания уебинар бяха Маргарита Габровска и Ния Коновска от Фондация “Нашите недоносени деца”, които представиха предизвикателствата и хоризонтите пред интегрираните социално-здравни услуги за недоносени деца и техните семейства в България, както и мястото на ранната детска интервенция в подкрепата на цялостното благополучие на децата и техните семейства. Бе обсъдено фундаменталното значение на навременната подкрепа, реализирана чрез прилагане на системен подход, адресиращ потребностите на детето и семейството в тяхната цялост и неразривна свързаност. 

Уебинарите са част от дейностите по пилотиране на системен подход на ранна детска интервенция в общините Сливен, Стара Загора, Нова Загора, Хасково и Чирпан, където специално обучени екипи предоставят семейно-центрирана ранна интервенция. Целта е подобряване на трасдисциплинарния подход при работа със семейства, които се грижат за деца със затруднения в развитието или увреждания.

Вторият съвместен уебинар на организациите ще се проведе на 18 април от 15:30 ч. до 17 ч., а темата, която ще обедини опита и вижданията на специалистите е “Семейно-ориентираната грижа в контекста на предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги към семейства с недоносени бебета и малки деца”. 

Някои от темите, които ще бъдат засегнати в предстоящия уебинар, са:

  • Специфики в предоставянето на психо-социална подкрепа на семейства с недоносени бебета и малки деца;

  • Родителска гледна точка и потребности;

  • Добри практики в подкрепата на семейства още от неонатологичното звено, както и след изписването.

Събитието ще се проведе безплатно в платформата Zoom.

За да заявите своето участие в събитието на 18 април от 15:30 ч., попълнете следната регистрационна форма.