Обучения

Обучения

Фондация “Нашите недоносени деца” работи както в областта на директното предоставяне на терапевтична подкрепа и консултиране за бебета и деца в ранна възраст и техните семейства, така и подкрепя активно развитието на семейно-ориентираните грижи и кенгуру-грижите в неонатологичните отделения в страната.

Терапевтичният екип на фондацията организира регулярни обучения както за специалисти, работещи в различни области на детското развитие, така и за родители, които изпитват специфични трудности или се сблъскват с множество въпроси относно развитието и грижата за своите бебета и малки деца.

През годините Фондацията организира десетки обучения за родители и уебинари с утвърдени специалисти от областта на неонатологията, педиатрията, акушерството и гинекологията, с които се стреми да повиши информираността сред родителската общност, както и да подкрепи семействата в откриване на достъпна и навременна информация по значими за тях теми. 

През 2016 г. Фондацията е организатор на Третия глобален форум по проблемите на недоносените деца, който бе проведен в София и обедини международно признати специалисти от областта на неонатологията, педиатрията, акушерството и гинекологията и детското развитие.

Фондация “Нашите недоносени деца” работи активно за осигуряването на пълноценна подкрепа за недоносените деца и техните семейства в България. В тази връзка, през пролетта на 2019 г. в София бе проведена Кръгла маса, посветена на изграждането на единни препоръки за проследяване на недоносените деца до 7-годишна възраст. В събитието взе участие консултативен съвет от специалисти от областта на медицината (педиатри, неонатолози, офталмолози, нефролози, рехабилитатори), ранното детско развитие (психолози, логопеди, ерготерапевти), медицинското право и застъпничеството.

През 2020 г. Фондацията бе органинзатор и на Национална конференция „Родени твърде рано: медицински и социални аспекти на развитието на недоносените деца“, която се проведе в дигитална среда в рамките на пет последователни дни, обединявайки експертизата на утвърдени специалисти от полето на медицината и детското развитие.