Отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст при преждевременно раждане

В следващите редове ще ви дадем полезна информация, свързана със сроковете и документите, необходими за начало на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст при преждевременно раждане.  *Информацията е актуална към месец януари 2022 година Коя дата се счита за начало на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст (майчинството) … Продължете с четенето на Отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст при преждевременно раждане