I&G Insurance Brokers

I&G Insurance Brokers

Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД e международен застрахователен и презастрахователен брокер, част от групата на Unilink S.A, Полша. Компанията предлага широка гама от застрахователни продукти в обхвата на Общото застраховане, Животозастраховане и доброволно здравно застраховане.

Човечеството ще загине от недостиг не на велики дела, а от недостиг на малки добрини. Великото дело е само покрив, а стените се иззиждат от тухлите на малките добрини.