2012-08-16 13:27:37

Профилактични прегледи

 

 • Кръвни изследвания и Речник урина (особено ако детето е имало Речник анемия, както често се случва при недоносените)

 • Офталмолог - очен лекар

  Офталмологията е клон от медицината, който се занимава с болестите на зрителния анализатор и с лечението им. Зрителният анализатор е елемент с фундаментална когнитивна функция за адаптацията на живия организъм. 80% от сетивната информация за човека се осигурява само от зрението.

 • Ортопед - лекар, който се занимава с проблеми на костната система

  Ортопедията се занимава с възникването, профилактиката, диагностиката и лечението на вродени и придобити дефекти във формата или функцията на опорно-двигателния апарат, или с други думи на костите, ставите, мускулите и сухожилията, както и с рехабилитацията на пациентите.

 • Невролог - лекар, който се занимава с лечение на нервната система и разстройствата

  Неврологията е клон на медицината, който изучава нервната система и разстройствата, които я засягат. Медицинските специалисти в неврологията се наричат невролози. Хирургичните операции на нервната система се извършват от неврохирурзи.

 • ТФЕ (трансфонтанелна ехография)

  Трансфонтанелната ехография (ТФЕ) е ултразвуков метод, който не е инвазивен и дава голяма информация на лекарите неонатолози за състоянието на мозъка на новороденото дете веднага след раждането и по-късно. ТФЕ дава информация и в периода на кърмаческа възраст до затварянето на голямата Речник фонтанела. Методът е безвреден, което дава възможност за редoвно проследяване на развитието на мозъка. Поставянето на ранна диагноза е предпоставка за навременно лечение.

  Трансфонтанелната ехография ни дава информация за:
 1. състоянието на мозъчните структури (мозъчни гънки, мозъчна кора, мозъчните стомахчета, движението на ликвора);
 2. развитието на мозъка;
 3. постоперативно състояние на мозъка;
 4. наличието или липсата на: мозъчен оток (хипоксемични и исхемични промени, характерни за доносените деца), мозъчни кръвоизливи, мозъчни аномалии, мозъчни тумoри, Речник пренатални аномалии и др.
 • Проследяване от неонатолог - лекар, който се занимава с новородените, както и по-специално с болните и недоносени бебета.

  Неонатологията е субспециалност на педиатрията, която се занимава с медицински грижи за новородените, по-специално болните или недоносените бебета. Тази специалност се практикува в интензивните неонатологични отделения. Основните пациенти на неонатолозите са бебета, изискващи специални медицински грижи, поради недоносеност, ниско тегло, последствия от вътрематочни инфекции, вродени малформации, Речник сепсис или интрапартална Речник асфиксия.

  С появата на механичната вентилация за новородени през 1960 г. се появява невероятно развитие при обгрижването на тези специални малки пациенти. С напредването на медицината оцеляването на все по-малки бебета, става реалност.

 • Кинезитерапевт или доктор по физикална медицина

  Кинезитерапевтът е здравен специалист, който изследва и оценява функционалното състояние на човека и определя рехабилитационния му потенциал; разработва и провежда кинезитерапевтични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания; провежда специализирано лечение, профилактика и Речник рехабилитация.


  Може да се наложи също: 
 • Електроенцефалограма (ЕЕГ) - изследване с помощта, на което се измерва електрическата активност на мозъка. Върху главата се прикачват специални сензори – електроди, които са свързани към компютър. Компютърното устройство записва електрическата активност на мозъка, а с помощта на монитор или на хартиен носител може да се получи информация. При определени условия като гърчове се променя нормалната електрическа активност на мозъка.

  Още едно обяснение на ЕЕГ : Запис на електрическата активност на мозъка, диагностичен метод използван в неврологията. Служи за регистриране на мозъчната вълнова активност, която е променена при различни физиологични или патологични състояния. Широко се използва при оценка на епилепсията.

 • Хирург - квалифицирано медицинско лице , което осъществява хирургически операции.

 • Ендокринолог - занимава се с лечение на проблеми свързани с жлезите в човешкия организъм.

  Ендокринологията е медицинска специалност, която изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм, заболяванията свързани с тях и методите за диагностиката и лечението им.

 • Гастроентеролог

  Гастроентерологията е дял от вътрешните болести, занимаващ се със заболяванията на стомашно - чревния тракт, черния дроб, жлъчния мехур и панкреаса.

 • Пулмолог

  Пневмология и фтизиатрия (пулмология) е специалност, която се занимава с лечение и профилактика на заболяванията на дихателната система, в частност – белите дробове.

 • Нефролог специалист, занимаващ се с диагностика, консервативно лечение и превенция на бъбречни заболявания. Повечето от болестите, засягащи бъбреците са израз на общи нарушения. Бъбречните заболявания са рисков фактор за развитието и прогресирането на сърдечно-съдови заболявания.

 • Детски ревматолог - лекар, който специализира в предоставянето на цялостна грижа за децата с ревматични заболявания, особено артрит. Детските ревматолози са педиатри, които са завършили с още две до три години на специализирано обучение по детска ревматология. Ревматологът се занимава с болести, които засягат ставите, меките тъкани и костите; както и някои автоимунни заболявания, Речник васкулит и наследствено съединителна тъкан. По същество, те лекуват заболявания, които засягат опорно-двигателния апарат.

 • Кардиолог - специалист, който се занимава с диагностика и лечението на сърдечно-съдовите заболявани.

 • Уролог - комплексна медицинска специалност с хирургична насоченост, която изучава етиологията, патогенезата и симптоматиката на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и на пикочната система при жените, като осъществява и разработва методи за диагностиката, лечението и профилактиката им. Урологията се занимава предимно с хирургичното лечение на съответните заболявания, но ползва и консервативни методи за лечение.

 • Дерматолог - специалист занимаващ се с диагностика и лечение на бактериални, вирусни, алергични и други кожни заболявания.

Моля, имайте предвид, че списъкът е даден само за ориентир. За да сте сигурни, че развитието на Вашето недоносено бебе се проследява сериозно, намерете педиатър, който е запознат със спецификите в отглеждането на недоносени. За предпочитане е детето поне до 1 годинка да се проследява от неонатолог. Проследяващият лекар най-точно ще ви насочи какви профилактични прегледи е необходимо да направите. Има ситуации, в които бързата и навременна консултация и намеса могат да ви спестят много последващи проблеми със здравето на Вашето дете. Запомнете, че нещата не приключват с изписването на бебето от неонатологичното отделение. Следете внимателно развитието на Вашето бебе, за да реагирате бързо и адекватно в случай на каквото и да е съмнение относно здравето му.

 Банер

Семеен Център "Малки чудеса"

комплексна подкрепа с грижа за
ранното детско развитие

Семеен Център Малки Чудеса

гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4 и 5 | тел. 0887 545 446