Преждевременното раждане може да е рисков фактор за аутистично разстройство, допуска проучване

Преждевременното раждане може да е рисков фактор за аутистично разстройство, допуска проучване
  • Преждевременното раждане, наличието на усложнения по време на бременността (като кървене или високо кръвно налягане), излагането на действието на химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система (например чрез храни, козметика или вода) и многоплодната бременност, могат да увеличат риска от аутизъм
  • Учени съобщават, че екстремно недоносените деца (родени преди 28-а гестационна седмица), имат четири пъти по-висок риск за развитие на аутизъм, в сравнение с тези, родени на термин.
  • Раждането на недоносено дете обаче не означава, че то ще развие аутизъм. Дори при екстремно недоносените бебета от проучването, честота на аутизъм е само шест процента.
  • Ако детето ви е родено недоносено, скринингови програми и ранна терапия, могат да осигурят при нужда най-доброто възможно подпомагане на развитието.

Ново проучване допуска, че бебета, които са родени преждевременно, повече от две седмици преди термина, могат да имат до четири пъти по-висок риск за развитие на разстройство от аутистичния спектър (РАС) в сравнение с доносените бебета.

Изследователи от медицинското училище “Айкан” към болница Маунт Синай в Ню Йорк и университета Лунд в Швеция са проучили четири милиона души родени между 1973 и 2013 година.

В резултатите от изследването, те съобщават, че екстремно недоносените деца (родени преди 28-а гестационна седмица), имат четири пъти по- висок риск за развитие на аутизъм, в сравнение с тези, родени на термин.

Учените посочват, че при недоносени бебета, родени между 28-а и 32-а гестационна седмица, този риск се увеличава с 40 на 100. При доносените, родени малко преди термин бебета (между 37-а и 38-а г.с.) рискът е с 10 до 15% по-висок.

“Нашите открития предоставят доказателство, че гестационната седмица при раждането трябва рутинно да бъде включвана в медицинската документация и досие на пациенти от всички възрасти, с цел да се подпомогне идентифицирането на тези недоносени или рано родени деца в клиничната практика”, поясняват авторите на проучването.

“Тази информация може да предостави допълнителни ценни аспекти за разбиране на здравословното състояние на пациента и може да улесни ранната оценка на разстройства от аутистичния спектър или други отклонения на нервното развитие при децата, родени преждевременно” посочват те.

Какво поражда аутизма?

Авторите на изследването не посочват причините, поради които преждевременното раждане е свързано с увеличен риск от развитие на аутизъм, но предишни изследвания са установявали, че роля за това имат както генетични, така и фактори на околната среда.

При скорошни проучвания, например, са били открити 102 отделни гени, свързани с разстройства от аутистичния спектър. Много от тези гени имат голяма роля за ранното мозъчно развитие.

“Преждевременното раждане, наличието на усложнения по време на бременността (като кървене или високо кръвно налягане), излагането на химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система (например чрез храни, козметика или вода) и многоплодната бременност, могат да увеличат риска от аутизъм”, посочва д-р Емили Папазоли, неврофизиолог.

“Все още не можем да разберем, защо тези фактори увеличават риска за развитието на аутизъм и защо в същото време много деца се раждат здрави след излагането на един или повече от изброените рискови фактори”, допълва тя.

Според няколко големи проучвания, ваксините не играят роля за развитието на аутизъм. Едно от тях е изследване, включващо половин милион души, което открива, че при децата, които имат брат или сестра с аутизъм, рискът те на свой ред да развият състоянието е четиринадесет пъти по-голям в сравнение с общата популация. Резултат, който насочва към ролята на генетичните фактори.

Изследвания показват също така, че увеличената честота на диагностициране на аутизъм през изминалите години, се дължи както на по-доброто разбиране за ранните признаци и симптоми, така и на подобрената диагностика.

Ранната интервенция е особено важна

Раждането на недоносено дете не означава, че то ще развие аутизъм. Дори при екстремно недоносените бебета от проучването, честота на аутизъм е само шест процента.

Но ако детето ви е родено недоносено, скринингови програми и ранна терапия, могат да осигурят при нужда най-доброто възможно подпомагане на развитието.

“Знаем, че колкото по-рано се започне интервенция при деца с аутизъм, толкова по-добри са резултатите. Намесата преди 5-годишна възраст и особено в ранните детски години е от решаващо значение”, изтъква д-р Папaзоли.

“Ранното диагностициране и незабавната адекватна намеса при деца с аутизъм са изключително важни”, добавя Дана Скиуло, професионален детски терапевт, специализирана за работа с деца с аутизъм. “Около двегодишна възраст детският мозък претърпява значителен растеж и се формират нервни връзки и в тази фаза мозъкът показва най-голяма “невропластичност” или потенциал за моделиране”, посочва тя.

“В моята лична практика съм виждала деца, които са били диагностицирани и са преминали през интензивна терапия рано и след това са израствали, без да показват явни признаци на аутизъм. Това не винаги се случва, но ранната намеса има безспорен положителен ефект за развитието на детето”.

Източник: www.healthline.com
Превод за Фондация “Нашите недоносени деца”: Милена Стефанова