Промотиране на психичното здраве

Промотиране на психичното здраве

Осигуряването на навременна и достъпна психологическа подкрепа е от изключителна важност за стабилизирането на психичните преживявания при родители, чиито бебета се раждат преждевременно или с влошено здравословно състояние. С оглед на значимостта на преживяванията на следродилна депресия и висока тревожност в случаи на преждевременно раждане, грижата за психичното здраве не само би стабилизирала семейството в актуалната му ситуация на криза, но и би го подкрепила в идентифицирането на собствените ресурси по отношение на теми, свързани с родителство, грижа за бебето и малкото дете, семейна динамика. 

Фондация “Нашите недоносени деца” се застъпва за достъпната психологическа подкрепа към родители на недоносени и болни новородени. В тази връзка тя създаде групи за подкрепа на родители, водени от фамилен психотерапевт, които имат за цел да осигурят спокойно и защитено пространство на семействата, в което да споделят и обсъждат актуалните си преживявания и притеснения. Участието в груповите срещи е безплатно за семействата, а провеждането им в дигитална среда дава възможност за включване на родители от цялата страна.