Проследяване на ранното детско развитие

Проследяване на ранното детско развитие

Преждевременно родените бебета и новородените с влошено здравословно състояние се намират в по-висок статистически риск от развитие на различни по тежест и изява трудности в развитието и здравословни усложнения. Това обстоятелство предполага наличието на комплексна проследяваща грижа, обезпечаваща оптималното ранно детско развитие на децата от раждането до достигане на училищна възраст. В световен мащаб съществуват, организирани по различен начин, програми, адресиращи потребностите на преждевременно родените деца и техните семейства в периода на ранното детство. В България все още липсват подобни стандартизирани и приети на национално ниво практики, които да обезпечават оптималното развитие и подкрепа за недоносените деца до 7-годишна възраст.

За да адресира тази национална липса, Фондация “Нашите недоносени деца” създаде проект на Национална програма за проследяване на развитието на недоносените деца от 0 до 7 г., който внесе в Министерство на здравеопазването през юни 2019 г. Поради отсъствието на отклик отстрана на Министерството и благодарение на дарителски средства, Фондацията стартира програмата за проследяване на детското развитие в Център за детско развитие “Малки чудеса”, осигурявайки безвъзмездна подкрепа на детското развитие на недоносени бебета и малки деца от семейства с финансови затруднения. Към момента организацията работи по разширяване на обхвата на програмата, за да покрие възможно по-голям обем от медицински и развитийни въпроси сред възможно повече семейства.

Фондация “Нашите недоносени деца” се застъпва за правото на всяко недоносено и болно новородено и неговото семейство на достъп до комплексна подкрепа от медицински и развитийни специалисти, която да осигурява оптимални условия за неговото настоящо и бъдещо развитие. Планирането и обезпечаването на здравните и развитийни потребности на преждевременно родени бебета и малки деца изисква наличието на национален регистър на недоносените деца, в който да бъде надлежно събирана информация, свързана с техния здравен статус и потребности. Фондация „Нашите недоносени деца“ апелира към създаването на посочения регистър от повече от десет години, подчертавайки необходимостта му в контекста на осигуряването на навременна и достъпна подкрепа за всички преждевременно родени деца и техните семейства.