Проучаване: Влиянието на майчиния стрес по време на бременност върху здравето на детето

Проучаване: Влиянието на майчиния стрес по време на бременност върху здравето на детето

Първото по рода си изследване може да даде ключова представа за неврологичното развитие на плода

Ново проучване на Университета в Синсинати изследва въздействието, което майчиният стрес по време на бременност оказва върху невроразвитието на бебето, докато е в утробата.

Изследването е публикувано в списанието Молекулярна психиатрия.

Пренаталните стресови събития в живота на майката са свързани с неблагоприятни резултати от неврологичното развитие на потомството. Биологичните механизми в основата на тези асоциации са до голяма степен неизвестни, но химическа реакция в тялото, при която малка молекула, известна като метилова група, се добавя към ДНК, наречено ДНК метилиране, вероятно играе роля, според изследователите.

Тези открития биха могли да предоставят нови прозрения за това как феталната среда потенциално влияе не само на невроразвитието, но и на метаболизма и имунологичните функции.

Повече от 5500 души са участвали в проучването, като тази популация е разделена на 12 отделни кохорти, според Анна Рюлман, постдокторант в Департамента по екологични и обществени здравни науки в Медицинския колеж на UC и водещ автор на изследването.

„Нашето изследване е първото, което разглежда такъв голям размер на извадката и изследва целия епигеном, така че не разглежда само гените за контрол на стреса, както в предишни проучвания, то разглежда всички епигеномни полета, налични в момента, които можете да изучавате, “ казва тя.

Изследването изследва пет отделни категории стрес, с които се сблъскват бъдещите майки по време на бременност. Те са:

  • финансов стрес
  • конфликт с партньор
  • конфликт с член на семейството или приятел
  • насилие (включително физическо, емоционално и психическо)
  • смърт на приятел или роднина

Накрая е бил взет предвид и кумулативен резултат, който комбинира всички категории.

„Открихме, че когато майката е преживяла кумулативен стрес по време на бременност, всъщност е имало връзка с метилирането на ДНК в кръвта от пъпната връв, което е вид епигенетична модификация в бебето, което се развива в утробата“, казва Рюлман.

Епигенетичната модификация е нещо, което не променя последователността на ДНК, но ДНК е модифицирана, което е динамично и може да се промени в отговор на експозицията на околната среда. Следователно, това е нещо, което може да бъде включено или изключено по-късно в живота на детето или нещо, което може би е безобидно, но все още е неизвестно. Смята се, че това е механизъм за контрол на генната експресия.

Рюлман казва, че друго неизвестно е как този процес засяга децата, след като се родят.

„Намерихме пет специфични места на метилиране на ДНК с три различни стресови фактора на майката по време на бременност“, казва тя.

„Едният беше кумулативен стрес и специфичните за стреса области на конфликт със семейството/приятелите, малтретиране (физическо, сексуално и емоционално) и смърт на близък приятел/роднина, които бяха свързани с метилирането на ДНК в развиващия се плод. Те се случваха в гени, за които е доказано, че участват в невроразвитието.”

Следващите стъпки са да се направят някои функционални анализи, за да се види как тези гени наистина работят и как метилирането на ДНК влияе върху тяхната експресия.

Рюлман описва процеса като огромен пъзел.

„Епигенетичните модификации са много динамичен процес, има много промени, които могат да се случат в отговор на факторите на околната среда“, казва тя. „Това, което виждате биологично в началото на феталното развитие, може да не видите резултата до по-късно по време на развитието на детето. Очарователно е като биолог да започнете да разкривате някои от биологичните улики за това как неврологичното развитие се влияе по време на феталното развитие. Има много парчета от пъзела, които все още не са свързани. Много е вълнуващо.

Кореспондиращият автор на изследването е Кели Брънст от Катедрата по екологични и обществени здравни науки на UC.

Източник: www.sciencedaily.com
Превод за Фондация “Нашите недоносени деца”: Любка Димитрова
Photo credit: Freepik