Развитие на артикулацията при малкото дете: кога, как и какво?

Развитие на артикулацията при малкото дете: кога, как и какво?

Развитието на артикулацията е дълъг и сложен процес, свързан с етапи от развитието на детето, които на пръв поглед, сякаш нямат нищо общо с речта.

Още със засукването, бебето започва подготовката си за бъдещото проговаряне. Ако детето има затруднения с храненето – от устата изтича мляко, бързо се уморява и се отказва, това може да е сигнал за проблеми в оралната област. Тук е важно да отбележим, че независимо дали бебето е кърмено или се храни с шише, то суче. Някои майки нямат възможност да кърмят, поради различни причини и се налага хранене изцяло с биберон. Това не означава, че детето ще има затруднения, свързани с говорното развитие, на по-късен етап.

От друга страна обаче, прекалено дългото използване на шише с биберон за прием на течности и забавянето на преминаване към обикновена чаша може да доведе до съществени затруднения. Употребата на чаша е свързана с укрепване на мускулите в оралната област. Те са пряко свързани както с храненето, така и с говора и артикулацията. Това важи и за дъвченето. Ако едно дете приема твърде дълго пасирана храна, която изисква единствено преглъщане, това неминуемо ще доведе до говорни затруднения. Храненето с ястия, които съдържат парчета, изискващи дъвчене, стимулира развитието на оралната моторика.  В противен случай, мускулатурата остава хипотонична и това води до затруднения с говора като цяло.

Други фактори, които влияят негативно на артикулацията са дългото и често използване на залъгалка (след едногодишна възраст); смученето на палеца, липсата на орална стимулация и неправилните или липсващи речеви модели. Децата копират начина на говорене на възрастните. Ако им се говори на „бебешки език“ те ще започнат също да гo използват. Когато възрастните използват изопачени думи с неправилна артикулация, в отговор ще чуват същото. Речта не се развива от само себе си. Това е процес, който изисква внимание и ангажираност. Детето ще използва модела, който му предоставят мама, тати и хората от обкръжението. Ако говорите с бебето още от първия му ден, това ще го научи какво представлява комуникацията и общуването, какъв е смисълът на думите, за какво се използват и как се изговарят правилно. Този процес се развива не само чрез речта, но и чрез емоцията, която влагаме в нея. Това е и една от причините, поради която използването на екранни устройства в ранна възраст е противопоказно. Когато детето е пред екрана, то е пасивно, лисва  процесът на комуникация, в който то да използва и упражнява речта си, а това води и до забавяне в нейното развитие.

Артикулацията има свои етапи и те са пряко свързани с онтогенетичното развитие на детето. Първите звукове, които се появяват са гласните и съгласните „П“, „Б“, „М“. Това има пряка връзка със сученето, тъй като докато го прави бебето поставя устните си в същата поза, нужна за изговарянето на тези лабиални звукове. Терминът „лабиален звук“ означава, че се артикулира, чрез използването на устните. Всеки следващ звук е по-сложен от предходните, тъй като изисква участието и координацията на повече органи, при изговарянето му- устни, зъби, език, небце.

Когато детето поставя предмети в устата си, то ги изследва и получава сетивна информация за тях. Освен това подготвя артикулационния си апарат за изговаряне на т. нар. преградни звукове ( „К“; „Г“; „Т“; „Д“). Научно доказано е, че децата, които поставят предмети в устата си, проговарят по-лесно. Така че е хубаво да се замислим до каква степен можем да преодолеем притесненията си като родители и да оставим детето да изследва заобикалящата го среда.

Към четиригодишна възраст започват правилно да се артикулират звуковете „С“, „З“, „Ц“. След тях, около петата година, се появяват „Ш“, „Ж“, „Ч“. Последни са „Р“ и „Л“. Нормата за тях е около шестгодишна възраст, тъй като те са с най-сложна артикулация и изискват определена зрялост на говорния апарат.

Разбира се всяко дете се развива със свое собствено темпо, но има ориентировъчни граници, с които е хубаво да сме запознати. Ако три- четиригодишното ви дете все още не изговаря правилно звукове  „Р“ и „Л“ или те изцяло липсват в речта, това все още не е проблем. Дайте му време, докато достигне нужната за това възраст. И, моля ви, не  карайте детето да изговаря скоропоговорки от типа „Рачо реже риба.“. Тъй като то все още не е готово да го направи, в опитите си да изпълни задачата може да постигнете обратния ефект. Вместо правилна артикулация на звук „Р“, да се получи увуларен ротацизъм или т. нар френско „Р“. За корекцията, на което наистина ще е нужна терапия. Ако обаче артикулацията на предходните звукове е неточна и имате своите притеснения, че може да се касае за такъв тип затруднение, потърсете консултация с логопед. Около 4 г. – 4 г. 6 м. е добър момент да го направите. Логопедът може да прецени дали е нужно още време, дали е необходимо да ви даде упражнения, които да правите у дома, или да препоръча започване на артикулационна терапия.

Ако обаче имате притеснения от друго естество, като закъсняло или липсващо проговаряне, неразбираема реч, затруднения в разбирането – не чакайте, а направете веднага  тази консултация. Родителите имат безпогрешен инстинкт за децата си. Ако у вас се зароди съмнение, че нещо не е наред – свържете се с терапевт, дори да се касае за дете на 2 или 3 години. Консултацията няма да навреди, но може да разсее притесненията ви или да помогне за ранното диагностициране на проблема и по-бързото му преодоляване. 


За автора

Татяна Митова е логопед с дългогодишен опит в работата с деца със специфични езикови затруднения. Има бакалавърска степен по логопедия и магистърски степени от програмите „Комуникативни нарушения на развитието“ и „Предучилищна педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила е обучение за работа по метода на Монтесори и обучение по Монтесори метод за деца със специални образователни потребности, както и редица обучения, свързани с оценка на детското развитие и терапевтични подходи при разнообразни по тежест и произход обучителни трудности.

За Център „Малки чудеса“

Център за детско развитие „Малки чудеса“ е терапевтично пространство, част от Фондация „Нашите недоносени деца“, което предоставя комплексна терапевтична подкрепа и консултиране на деца в ранна възраст (0-7 год.) и техните семейства. В Центъра работят логопеди, психолози, ерготерапевт, фамилен терапевт, които имат дългогодипшен опит в работата с деца в ранна възраст, срещащи различни по тежест и произход развитийни затруднения. Център „Малки чудеса“ дава възможност за провеждане както на индивидуални, така и на групови терапевтични занимания, групи за адаптация на деца, групи за подкрепа за родители, лекционно-дискусионни семинари по теми, свързани с родителство и подкрепа на ранното детско развитие.

За контакт: тел. 0887 54 54 46 или ни пишете тук