Спасителна прегръдка за недоносените бебета – кенгуру-грижи

Спасителна прегръдка за недоносените бебета – кенгуру-грижи

Носенето на бебето чрез плътното му поставяне към гърдите на майката или таткото и придържането му с помощта на различни носилки от плат, е практика, позната по цял свят от векове. Въпреки това, терапевтичните ползи от контакта кожа-до-кожа между родителя и бебето са осмислени едва през 80-те години на XX в., а опитите за интегрирането му като част от грижата за бебето в неонатологичното отделение продължават и до днес.

Методът кожа-до-кожа има за цел, преди всичко, да възстанови преждевременно прекъснатата връзка между майката и нейното бебе, било то поради по-ранната му поява или заболяване, което налага хоспитализирането му в неонатология и отделянето му от сигурността на майчината близост. Ранното отделяне от майката би могло да има дългосрочни отражения върху психичния свят на детето – върху способността му да се доверява, да изгражда връзки на сигурност с околните, както и на самооценката му. Това е така, тъй като, разделено от майката бебе не може да осъзнае, че това се случва поради обстоятелства, свързани с лечението и съхраняването на живота му. Това, което бебето преживява с цялото си същество, е липсата на майката. Този аспект на незаменимите ползи от кенгуру-грижи често е поставян в края на списъка, но именно той има най-силно отражение върху живота на детето в дългосрочен план.

Въпреки множеството научно потвърдени ползи за преждевременно роденото бебе, открити от прилагането на контакта кожа-до-кожа, методът продължава да се използва твърде оскъдно в България. Сред най-основните ползи от кенгуру-грижите за възстановяването на бебето са:

  • По-добро регулиране на телесната температура на бебето;
  • Подобряване на сърдечния ритъм и дихателните функции;
  • Подобряване на съня;
  • Пълноценно развитие на нервната система;
  • Редуциране на плача;
  • Болкоуспокояване.

Ползите за родителите също са от висока значимост – контактът кожа-до-кожа намалява преживяванията на тъга, тревога и депресивните състояния при родителите, както и повишава шанса за успешно съхраняване на лактацията и кърмене на бебето.

Фондация “Нашите недоносени деца” се застъпва и работи активно по насърчаване на развитието на болнични практики, включващи, като активна част от възстановяването на бебето, практикуването на кенгуру-грижи в неонатологичните отделения. За целта Фондацията изготвя както различни информационни материали и наръчници за родители и специалисти, така и дарява столове за кенгуру-грижи и специално изработени колани за комфортно практикуване на контакт кожа-до-кожа.