верникс

Адаптационни прояви у новороденото дете. Д-р Т. Праматарова

Адаптационни прояви у новороденото дете. Д-р Т. Праматарова

Раждането като физиологичен процес продължава да е най-късият, но и най-опасен период от живота на ч…

Вижте още